Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Eva Flygare Wallén

Skolan en viktig förebild

Genom att ta bort ohälsosamma val och införa mer fysisk aktivitet i skolan kan ohälsa hos ungdomar med utvecklingsstörning minskas. 

Skolan en viktig förebild

Aktuellt

Kalendarium