Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Kurskatalogomslag

Nytt år och ny kurskatalog

Habilitering & Hälsa har ett stort utbud av utbildningar, föredrag och temakvällar för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller jobbar inom funktionshindersområdet. 

Habilitering & Hälsas kalendarium

Aktuellt

Kalendarium