Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Att möta föräldrar i kris

Camilla Grünbaum och Ylva Nilsson

Funka olika-podden pratar med två psykoterapeuter som varje dag hjälper föräldrar till barn med olika funktionsnedsättningar att må lite bättre. Vid vilka skeenden i livet är det vanligt att föräldrar behöver samtalsterapi för att klara av vardagen? Om känslan av total hopplöshet infinner sig, finns det något man kan göra på egen hand? Hör Camilla Grünbaum och Ylva Nilsson från Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga.

Lyssna på Funka olika-podden

Vad gör barn på träningscentret?

Bild från appen Undra om träningscentret

Följ med habiliteringens lilla superhjälte Undra till träningscentret så får du se vad barn tränar där. Det finns flera appar och annat informationsmaterial med Undra. Syftet är att förbereda barn inför besök på habiliteringen. I den senaste appen besöker hon ett träningscenter.

Appen ”Undra om träningscentret” kan laddas ner till läsplatta och mobil via App Store och Google Play.

> Allt om Undra

Introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om ASD. Som deltagare utvärderar du även Prisma som insats.

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet är en broschyr för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. I guiden kan du bland annat läsa om arbete, bostad och stöd i vardagen. Du får också tips på webbplatser med information om fritid och idrott.

Ladda ner Guide till vuxenlivet

Specialnummer om forskning

I framtiden blir habiliteringens målgrupper mer delaktiga i forskningen. Så ser FoU-chefen Tatja Hirvikoskis vision ut. Föräldrar i flera landsting testar gruppterapin Navigator ACT som utvecklats vid Habilitering & hälsa. Möt Emma Frans, psykolog och folkbildare som vill krossa myter om adhd och följ med till Barn- och babylabbet i Uppsala där projekt Småsyskon levererat nya rön om autism.

Ladda ner forskningsnumret som pdf

Motorik & träningscenter

Motorik & träningscenter erbjuder träning för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Där finns också specialistteam med fokus på andning, handfunktion och motoriska ät- och sväljsvårigheter.

Centret ersätter Puffa träningscenter, Postoperativa behandlingsenheten och Rörelsestudion.

> Motorik & träningscenter

Föräldrabehandling i grupp

Har du ett barn, 0-17 år, med en funktionsnedsättning och känner dig stressad, orolig och nedstämd? Då kan Navigator ACT vara något för dig. I grupp övar vi på acceptans, medveten närvaro och att göra förändringar som kan underlätta vardagen.

Läs mer om Navigator ACT

Besökshjälpen – ett stöd för patienten

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd vid vård- och tandvårdsbesök. Syftet är att du som patient ska bli mer delaktighet och känna dig trygg inför, under och efter besöket.  

Besökshjälpen