Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Ansök om habilitering

Ansök om habilitering

Bild på personer

Information om vilka som ingår i Habilitering & Hälsas målgrupp, hur du ansöker och information till dig som ska remittera. 

> Habiliteringens målgrupp
> Så ansöker du om habiliteringsinsatser
> Har du ett barn med autismdiagnos?
> Är du remittent?

Mottagningar

Mottagningar

Bild på person i väntrum

Habilitering & Hälsa har runt 40 mottagningar. Välj mottagning för mer information och kontaktuppgifter.

Mottagningar
Habiliteringens stöd och insatser

Habiliteringens stöd och insatser

Bild på behandlare och barn

Barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få stöd och insatser från Habilitering & Hälsa. Även du som närstående kan få råd och stöd. 

Habilitering & Hälsas stöd och insatser
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Kille läser nyhetsbrev

Vi ger ut flera nyhetsbrev. Prenumerera för att få aktuell information från Habilitering & Hälsa och koll på funktionshinderområdet.

Prenumerera
Matvanor i fokus
Illustration på tallrik med mat

Matvanor i fokus

Matvanor är temat i senaste numret av Funktion i fokus. Läs hur skollunchen NPF-säkras, ta del av nya forskningsrön och hälsoprojekt riktade till unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Ladda ner tidningen Funktion i fokus
Podd om mat och ätande
Elisabet Wentz och Elina Johansson

Podd om mat och ätande

För personer med funktionsnedsättning kan det vara stora problem med mat och ätande. Varför är det så och vad kan man göra åt det? 

Lyssna på podden Funka olika