Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Omslag till broschyren Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet

Den här broschyren vänder sig till ungdomar som är på väg in i vuxenlivet och behöver extra stöd. Du får bland annat information om arbete, studier och olika bostadsformer.

Ladda ner eller beställ broschyren på Publicerat

Aktuellt

Kalendarium