Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Taltjänst flyttar

Bild på lurar
Taltjänst flyttar den 22 november till nya lokaler på Olivecronas väg 5, 2 tr (Sabbatsberg sjukhus vid Odenplan). Kontaktuppgifter är samma som tidigare: 08 - 123 351 20, 
taltjanst.slso@sll.se
Taltjänst

Besökshjälpen – ett stöd för patienten

Besökshjälpen är en ny patientfolder som kan användas som stöd vid vård- och tandvårdsbesök. Syftet är att du som patient ska bli mer delaktighet och känna dig trygg inför, under och efter besöket.  
Besökshjälpen

Filmer om autism hos barn

filmkamera
Nu finns sju korta filmer om autism hos barn. Filmerna bygger på första delen i Habilitering & Hälsas introduktionsprogram för föräldrar till barn 5–6 år med autismdiagnos.

> Autism hos barn

Undra – barnens superhjälte

Nu kan du följa vår superhjälte Undra på Instagram. Undra svarar på frågor som barn har om habiliteringen. Du kan läsa om Undra i våra böcker eller leka med henne i vår app eller här på webben.

> Undra på webben
> Undras böcker
> Undra på Instagram

Intellektuell funktionsnedsättning – vad är det?

Hur funkar det med pengar och ekonomi när man har IF? Hör Linda berätta!

> UNG Samtalsgrupper

Scope – webbkurs för dig med autismspektrumdiagnos (ASD)

illustration av ett gäng ungdomar i skolmiljö
Är du mellan 16–25 år och har autismspektrumdiagnos, ASD? Då kan du vara med i vår webbkurs! Lär dig mer om diagnosen och gör samtidigt en viktig insats för forskningen. Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här på vår webb.

> Scope – webbkurs för unga om autism

16-åringar får läsa journal

16-åringar får läsa journal

Från 1 november sänks åldersgränsen för att läsa journaler via nätet från 18 till 16 år. Då kan alla ungdomar i Sverige läsa delar av sina journaler. Använd e-tjänsten Journal via nätet på 1177 Vårdguiden för att ta del av information ur din journal.  

1177 Journal via nätet

Skolfrånvaro tema i Funka olika-podden

Malin Trossing, Steve Berggren
När David var nio år slutade han plötsligt att gå till skolan. Davids mamma Malin Trossing berättar hur det är att vara förälder till ett barn som slutar gå till skolan. Hör också Steve Berggren, psykolog vid KIND, prata om vikten av dialog mellan föräldrar och skola för att få tillbaka eleven till skolan. 
> Funka olika