Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Del av bild från Undra besöker habiliteringen

Undra utsedd till en av årets bästa appar

Föräldrakraft har valt ut tio av de bästa apparna för inlärning, bildstöd och kommunikation. Undra besöker habiliteringen är en av dessa tio. 

Läs nyheten på Föräldrakraft
Omslag av tidningen Habilitering NU

Nytt nummer av Habilitering NU

Temat för det här numret är utsatthet. Det handlar om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, om beroendet av andra människor och om omgivningens förhållningssätt.

Beställ tidningen här

Aktuellt

Kalendarium