Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Vad gör du i sommar?

På Funktionshindersguiden finns tips på sommarläger och andra semesteraktiviteter som vänder sig till barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning.

Läger och sommartips 2015

Aktuellt

Kalendarium