Vi minskar funktionshinder

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Tiina  Holmberg Bergman

Terapiform ger ökat välmående hos föräldrar

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en terapiform där deltagarna får lära sig att acceptera sådant de inte kan förändra och lära sig hantera negativa känslor som oro och ångest.

ACT ger ökat välmående hos föräldrar

Så här ansöker du

För merparten av våra verksamheter krävs ingen remiss. Det som krävs är att du ha gått igenom en utredning eller att du på annat sätt kan visa att du tillhör målgruppen. Att få habilitering är kostnadsfritt.

Att ansöka

Aktuellt

Kalendarium

Nyhetsbrev!

Här kan du anmäla dig till våra nyhetsbrev "Habilitering & Hälsa", "Kurser & arrangemang" och "Autismforum".

Prenumerera