Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Podd om att vara ung med IF

Sofia, Filippa och Mira

Funka olika-podden pratar med ungdomar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Hur är det i särskolan och med kompisar? Brukar de berätta att de har en funktionsnedsättning och hur ser de på framtiden? Sofia Bäckström, konsulent på UNG samtalsgrupper, är också med i samtalet.

Lyssna på andra avsnittet om IF

Funktion i fokus om habilitering

Habilitering är temat i det senaste numret av Funktion i fokus. Vi får bland annat följa Hugo som tack vare samarbete mellan habiliteringen och innovativ höftledskirurgi nu siktar mot OS i Peking.

Funktion i fokus

Hjälp före, under och efter vårdbesök

Besökshjälpen

Behöver du, eller någon du känner, stöd i mötet med vården? Kanske har personen svårt att minnas vad som är viktigt att ta upp eller vad som bestämdes på mötet. Då kan materialet ”Besökshjälpen” vara till hjälp. Det är en folder med stödrubriker och plats för egna anteckningar. Besökshjälpen finns i två versioner, med och utan bildstöd.

Besökshjälpen

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet är en broschyr för dig som har en funktionsnedsättning och är på väg att bli vuxen. I guiden kan du bland annat läsa om arbete, bostad och stöd i vardagen. Du får också tips på webbplatser med information om fritid och idrott.

Ladda ner Guide till vuxenlivet

Introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om ASD. Som deltagare utvärderar du även Prisma som insats.

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Föräldrabehandling i grupp

Har du ett barn, 0-17 år, med en funktionsnedsättning och känner dig stressad, orolig och nedstämd? Då kan Navigator ACT vara något för dig. I grupp övar vi på acceptans, medveten närvaro och att göra förändringar som kan underlätta vardagen.

Läs mer om Navigator ACT