Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Att sätta sig själv i rörelse

”Köra för att lära” är en metod där elrullstol användas för barn och ungdomar med komplexa funktionsnedsättningar. Elrullstolen kan vara till hjälp för barnen att uppleva sambandet mellan orsak och verkan.

Att sätta sig själv i rörelse

Aktuellt

Kalendarium