Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Ansök om habilitering

Ansök om habilitering

Bild på personer

Information om vilka som ingår i Habilitering & Hälsas målgrupp, hur du ansöker och information till dig som ska remittera. 

> Habiliteringens målgrupp
> Så ansöker du om habiliteringsinsatser
> Har du ett barn med autismdiagnos?
> Är du remittent?

Mottagningar

Mottagningar

Bild på person i väntrum

Habilitering & Hälsa har runt 40 mottagningar. Välj mottagning för mer information och kontaktuppgifter.

Mottagningar
Habiliteringens stöd och insatser

Habiliteringens stöd och insatser

Bild på behandlare och barn

Barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få stöd och insatser från Habilitering & Hälsa. Även du som närstående kan få råd och stöd. 

Habilitering & Hälsas stöd och insatser
Föräldrabehandling i grupp

Föräldrabehandling i grupp

Har du ett barn, 0-17 år, med funktionsnedsättning och känner dig stressad, orolig och nedstämd? Navigator ACT kan vara något för dig. 

Läs mer om Navigator ACT