Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Omslag kurskataloger från Forum Funktionshinder våren 2016

Kursprogram för våren

Nu är Forum Funktionshinders kursprogram för våren klart. Kolla igenom det program som är aktuellt för dig och anmäl dig gärna till någon av vårens utbildningar eller temakvällar. En del av föreläsningarna är öppna för alla.

> Kursprogram för närstående

> Kursprogram för yrkesverksamma

Bild från appen Undra besöker habiliteringen

Undra besöker habiliteringen

Superhjälpten Undra tar reda på saker som barn med funktionsnedsättning undrar över. I appen Undra besöker habiliteringen är hon på Postop där barn kan få hjälp med träning med mera. Nu finns appen som webbversion så att alla barn kan ta del av den.

Undra - informationsmaterial för barn

Aktuellt

Kalendarium