Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Podd om flerfunktionsnedsättning

När hemmet blir en arbetsplats för assistenter och du blir deras arbetsledare, hur förhåller man sig till det? Två föräldrar delar med sig av sina erfarenheter och vad som fungerat bra för dem. Vi hör också Camilla Gustafsson, vägledare för vuxna med flerfunktionsnedsättning.

Funka olika-podden

Introduktionskurs om autism

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om ASD. Som deltagare utvärderar du även Prisma som insats.

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Nytt nummer av Funktion i fokus

Bild på tidningar

Hälso- och sjukvården borde bli bättre på att lyssna på föräldrarna i vården av barn och unga. Det menar operasångerskan Malena Ernman i en öppenhjärtig intervju i nya Funktion i fokus. Läs också om e-hälsa och digital delaktighet.

Funktion.se

Undra-app i webbversion

Nu finns appen Undra om habilitering i webbversion. För dig som inte har tillgång till mobil, läsplatta eller föredrar att sitta vid dator. 

> Allt om Undra
> Undra på Instagram
> Undras böcker
 

Nu kan du anmäla dig till vårens kurser!

Lär dig mer om intellektuell funktionsnedsättning, adhd och autism. Vad finns det för hjälp att få, hur kan du som närstående stödja och vad kan du göra för att hantera vardagen? Kurserna vänder sig till dig som är närstående till någon med funktionsnedsättning och till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete.

> Kursprogram för närstående  
> Kursprogram för yrkesverksamma 

Navigator ACT - föräldrabehandling i grupp

Är du förälder till ett barn 0-17 år med en funktionsnedsättning och upplever stress i ditt föräldraskap, oro eller nedstämdhet? Då kan gruppbehandlingen Navigator ACT vara något för dig. I behandlingen utgår man från olika teman och övar på acceptans, medveten närvaro och att göra förändringar kring prioriteringar, vila och återhämtning.

Läs mer om Navigator ACT

Moa och Leo besöker Adhd-center

Nu finns en film där Moa 11 och Leo 9 berättar hur det är att vara med på en informationsträff på Adhd-center.  

Adhd-center

Besökshjälpen – ett stöd för patienten

Besökshjälpen är en ny patientfolder som kan användas som stöd vid vård- och tandvårdsbesök. Syftet är att du som patient ska bli mer delaktighet och känna dig trygg inför, under och efter besöket.  

Besökshjälpen