Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk.

Om Habilitering & Hälsa

Problem med bilder och pdf:er på habilitering.se

Problem med bilder och pdf:er på habilitering.se

Just nu går det inte att nå en del bilder och pdf:er. Webbplatsen är också väldigt långsam. Vi beklagar detta och arbetar med att lösa problemet. 

Ansök om habilitering

Ansök om habilitering

Bild på personer

Information om vilka som ingår i Habilitering & Hälsas målgrupp, hur du ansöker och information till dig som ska remittera. 

> Habiliteringens målgrupp
> Så ansöker du om habiliteringsinsatser
> Har du ett barn med autismdiagnos?
> Är du remittent?

Mottagningar

Mottagningar

Bild på person i väntrum

Habilitering & Hälsa har runt 40 mottagningar. Välj mottagning för mer information och kontaktuppgifter.

Mottagningar
Habiliteringens stöd och insatser

Habiliteringens stöd och insatser

Bild på behandlare och barn

Barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få stöd och insatser från Habilitering & Hälsa. Även du som närstående kan få råd och stöd. 

Habilitering & Hälsas stöd och insatser
Fråga oss

Fråga oss

Bild på frågetjänsten

Har du frågor om habilitering eller samhällets stöd vid funktionsnedsättning? Då kan du ringa till, chatta med eller boka telefontid på vår frågetjänst. Telefon 08-123 350 10.

Frågetjänsten
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Vill du ha aktuell information från funktionshindersområdet och information om vad som som händer inom Habilitering & Hälsa? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera
Matvanor i fokus
Illustration på tallrik med mat

Matvanor i fokus

Matvanor är temat i senaste numret av Funktion i fokus. Läs hur skollunchen NPF-säkras, ta del av nya forskningsrön och hälsoprojekt riktade till unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Ladda ner tidningen Funktion i fokus
Broschyr om samhällets stöd
Bild på broschyren samhällets stöd

Broschyr om samhällets stöd

"Samhällets stöd vid funktionsnedsättning" innehåller kortfattad information om samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av den kan du orientera dig om vilket stöd som finns och hur man får del av det. 

Ladda ner eller beställ broschyren