Så NPF-säkrar du skolrasten

Joanna Lundin, specialpedagog med inriktning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), vill se en organiserad rastverksamhet i hela grundskolan. 

– Rastverksamheten är ett gemensamt ansvar för alla som jobbar i skolan och alla elever är allas ansvar. För lärarna är rasterna ypperliga tillfällen att lära känna andra elever än de egna, säger hon.

Så NPF-säkrar du skolrasten

När man planerar verksamheten måste man utgå ifrån vad eleverna behöver för att återhämta sig och koppla av. För en del elever kan livet på skolgården innebära större utmaningar än lektionerna.

– Tvinga inte alla elever att vara ute på skolgården på rasten. Se till att det finns alternativ: öppet bibliotek, någonstans där man kan lyssna på musik i lugn och ro, spela spel eller bara hänga.

För att alla ska ha chans att delta i utomhusaktiviteter är det viktigt att de vet vad som finns och hur de går till.

– Ett sätt är att göra instruktionsfilmer om olika aktiviteter och koppla dem till en QR-kod som finns på väggen i korridoren. Vissa behöver ritprat och bildstöd. 

Joanna Lundin

Att inte få bli klar med det man påbörjat kan skapa mycket oro hos en del elever. Därför är det viktigt att de får hjälp att avsluta sin lek i tid, menar Joanna Lundin. 

– Använd tidsstöd, till exempel stora time-timers på skolgården och timglas vid populära aktiviteter. Alla måste inte heller ut samma tid. Då slipper man också trängsel i korridorer och kapprum. 

Hon vill också se mer samarbete mellan skolans personal och personalen på fritids. Naturliga mötesplatser för vuxna och barn, till exempel kaffeautomater på skolgården, är ett annat sätt att bygga broar. 

– Någon måste ha huvudansvaret för att skolgård och pausrum är inbjudande och för att organisera och utvärdera rastverksamheten, köpa in och kolla att grejerna fungerar.

När det övergripande ansvaret och planeringen fungerar är det lättare att göra alla elever delaktiga. 

– Ge gärna elever med NPF ansvar för en aktivitet på rasten, det stärker självförtroendet. Var noga med att uppgiften är tydlig, och kolla att eleven vet vad som förväntas och att aktiviteten är något som andra elever uppskattar.

Alla barn har inte behov av att vara med andra hela tiden, påpekar hon. 

– Fråga den som ser ut att vara utanför om det är självvalt. Vissa föredrar bredvidlek. Det viktiga är att alla kan ha roligt på rasten. 

Läs mer

> Läs mer i artikeln "NPF-säkrad skola gillas av alla"
> Så NPF-säkrar du skollunchen

Litteratur

Nyckeln till skolgårdens lärande, Gustav Sundh (Bonnierförlagen 2019)
En skola som fungerar – för alla, Joanna Lundin (Studentlitteratur 2017)

Lyssna

Varje år stannar många elever hemma från skolan. Hur blir det så och vad kan man göra för att få barn och unga att komma tillbaka till skolan? Podden Funka olika har gjort två program på temat skolfrånvaro.
> Lyssna på Skolfrånvaro 1. Ryck upp dig 
> Lyssna på Skolfrånvaro 2. Bryt ihop och kämpa