StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Karta till StoCKK på Sabbatsberg

StoCKK finns nu på ny adress på Sabbatsberg: Olivecronas väg 7, plan 2.
Visningsmiljön är öppen på onsdagar kl 9-12 och 13-16
fram till den 15 juni. Välkommen! 

Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd

Vi erbjuder allmän rådgivning kring kommunikativt och kognitivt stöd när vi har Öppet Hus. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss. Läs mer under Öppet Hus

Du som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan komma till oss på ett bokat besök för konsultation och rådgivning. Då krävs remiss från behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård.Läs mer under Bokat besök

Vi erbjuder även utbildning och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till olika målgrupper.Läs mer under Utbildningar

Välkommen!

    

            

08-123 351 50

Telefontid
Måndag, onsdag, torsdag och fredag
09:00-11:30

Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm
Vägbeskrivning
Plan 2
StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd, Olivecronas väg 7, 113 61 Stockholm
Gå till kontakta oss

Vad är kommunikation och kommunikativt stöd?

Kommunikation är ett överförande av ett budskap från en individ till en annan. Denna vida syn på kommunikation innebär att allt som en individ gör, omedvetet eller medvetet, kan kommuni­cera någonting bara det finns en mottagare, som omedvetet eller medvetet, upp­fångar budskapet och tolkar det

Läs mer om kommunikation och kommunikativt stöd

Vad är kognition och kognitivt stöd?

Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med uppmärksamhet, perception, minne, språk, tänkande och problemlösning.
Kognition omfattar även så kallade exekutiva funktioner, så som att planera, skifta, sålla, prioritera samt hämma irrelevant beteende.

Läs mer om kognition och kognitivt stöd