Frågetjänst

Du kan kontakta frågetjänsten på Habiliteringens resurscenter om du har frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Bild på person som talar i telefon
I frågetjänsten arbetar socionomer som svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Det kan förutom habilitering, till exempel gälla insatser från kommunen, bidrag och ersättningar, skola och fritid. Du når oss på telefon, chatt, 1177 Vårdguidens e-tjänster, brev och e-post. 

Boka telefontid
Bokning görs genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. När du bokar en telefontid har du 45 minuter bokad med en av socionomerna på frågetjänsten. 

  • Klicka på länken 1177 Vårdguidens e-tjänster nedan och välj "Boka tid direkt"

  • ​När du loggat in och läst informationen, välj 'Frågetjänst om samhällets stöd' som typ av tid.

> 1177 Vårdguidens e-tjänster

> Läs mer om bokad telefontid

Telefon​

08-123 350 10
Vardagar 08.30–16.30 (dag före röd dag 12.30) Samtalen varar upp till 20 minuter.
 

Chatt

När chatten är öppen finns den på alla sidor på habilitering.se längst ner i högra hörnet. 

> Läs mer om chatten

Skriftlig fråga 1177 Vårdguidens e-tjänster 

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du ställa en skriftlig fråga och få svar. När du loggat in väljer du "Övriga tjänster" och därefter Habilitering & Hälsa. 

Brev och e-post

Du kan skicka brev till oss och ställa en fråga. Adressen är:
Habiliteringens resurscenter
Frågetjänsten
Olivecronas väg 5
113 61 Stockholm

Du kan också kontakta oss via e-post på habresurscenter.slso@sll.se 

Frågor som skickas via e-post är en offentlig handling och bör därför inte innehålla känsliga personuppgifter.

Hitta rätt – informationskarta

Hitta rätt är en informationskarta som beskriver vart man kan vända sig i olika frågor inom funktionshindersområdet när det gäller bidrag, skolfrågor, insatser, vård osv.

> Hitta rätt