Utredning

Om du misstänker att du eller ditt barn har en funktionsnedsättning kan du kontakta din vårdcentral. Du kan också kontakta någon av nedanstående mottagningar

> Barnläkarmottagningar (BUMM)
> Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
> Barnsjukhus för barn och ungdomar 
> Barnavårdscentral (BVC) 
> Elevhälsan
​> Neurologmottgningarna
> Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)
> Psykiatrin
> Vårdcentraler och husläkarmottagningar

Barnläkarmottagningar (BUMM)

Barnläkarmottagning är en specialistmottagning där de utreder, behandlar och följer upp olika sjukdomar hos barn och ungdomar som är upp till 18 år. De som arbetar på BUMM är barnläkare, psykolog och barnsjuksköterskor. De utreder och behandlar till exempel astma, allergi, fetma, glutenintolerans, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och neuropsykiatiska diagnoser. 
Barnläkarmottagningar - 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år. BUP kan också utreda om du har till exempel adhd, Tourettes syndrom eller autismspektrumdiagnos (ASD). 
> Bedömning - bup.se 
> Hitta BUP-mottagning - bup.se  

Barnsjukhus för barn och ungdomar 

Barnsjukhusen utreder och behandlar barn och ungdomar för medicinska tillstånd och diagnoser.
På sjukhusen finns specialistläkare och annan medicinsk personal. 
> Astrid Lindgrens barnsjukhus - karolinska.se
> Sachsska barn- och ungdomssjukhuset - sodersjukhuset.se 

Barnavårdscentral (BVC) 

Om du misstänker att ditt barn har någon funktionsnedsättning, kan du ta upp det med BVC, så kan de göra en utredning eller så remiterar den dig vidare till rätt mottagning.

Barnavårdscentral gör även hälsoundersökningar och vaccinationer av barn mellan 0 och 6 år samt råd om ditt barns utveckling. När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen. Du kan själv välja vilken barnavårdscentral, du ska gå hos.
> Barnavårdscentral - 1177.se 

Elevhälsan

​När barnen börjar skolan tar elevhälsans medicinska del (skolhälsovården) över från barnavårscentralen (BVC). Alla elever från förskoleklass och upp till och med gymnasiet erbjuds hälsovård i skolan. Elevhälsans medicinska del arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Att besöka elevhälsan kostar ingenting. Där arbetar skolläkare och skolsköterska.

Neurologmottagningarna

​För att komma till någon av neurologmottagningarna behövs en remiss från din behandlande läkare till exempel  vårdcentral, företagsläkare eller privatläkare. 

De tar emot personer som har neurologiska sjukdomar till exempel multipel skleros (MS), Parkinson, ALS, hjärninfarkter eller hjärnblödningar (stroke)

Läkare gör en neurologisk undersökning och utredning.
> ​Neurologmottagningen i Solna - karolinska.se 
​> Neurologmottagningen Huddinge - karolinska.se 
> Neurologmottagning på Danderyd sjukhus - ds.se

Neuropsykiatriskt utredningsteam (NU-teamet)  

NU-teamet finns på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och de utreder barn och ungdomar som har avvikelser i utvecklingen. Det kan vara till exempel koncentrationssvårigheter, inlärningsproblem eller att barnet har svårt med socialt samspel, svårigheter med motorik (t.ex. koordination av rörelse och balans) och perception (att tolka och känna igen intryck från våra sinnen; syn, hörsel, känsel och smak). De utreder också barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Ofta är det barnavårdscentralen, barnläkarmottagningen eller skolhälsovården som tillsammans med föräldrarna önskar en utredning. För att komma till NU-teamet behöver man en remiss från läkare. 

NU-teamet består av arbetsterapeut, logoped, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog och medicinska sekreterare. Vi samarbetar regelbundet med barnneurolog. 
> NU-teamet - sodersjukhuset.se  

Psykiatrin 

Psykiatrin i Stockholms län erbjuder specialistvård och behandling för psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. De utreder och behandlar till exempel intellektuella funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kan direkt kontakta den mottagning som passar dig bäst eller få en remiss från din vårdcentral.

Till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hör adhd, Tourettes syndrom och autismspektrumtillstånd som till exempel Aspergers syndrom. Om du misstänker att du har någon av dessa diagnoser kan du göra en neuropsykiatrisk utredning. Beroende på vad utredningen visar finns olika former av stöd som kan hjälpa dig.
> Neuropsykiatrisk utredning för vuxna - 1177.se
> Psykiatriska mottagningen - psykiatri.sll.se

Vårdcentraler och husläkarmottagningar

​​Om du misstänker att du eller ditt barn har någon funktionsnedsättning, kan du ta upp det med din husläkare, så kan läkaren göra en utredning eller så remitterar de dig vidare till rätt mottagning

Vårdcentraler finns över hela Stockholms län. Vårdcentralerna erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande arbete. 

På vårdcentraler arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietist och logopeder. 

Du kan lista dig på vilken vårdcentral som du vill till exempel den som ligger bäst till för dig eller där du bor.
> Husläkarmottagningen - 1177.se
> Hitta vårdcentraler i Stockholms län - 1177.se