Tandvård

Här hittar du information om tandvård för dig som har en funktionsnedsättning, avgifter och tandvårdsbidrag.

​Allmänt tandvårdsbidrag
​> F-kort
> Högkostnadsskyddet för tandvård
> Medicinsk tandvård i Stockholms län
> Mun-H-Center
> Särskilt tandvårdsbidrag
> Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
> Tandvårdsstödsintyg​

Allmänt tandvårdsbidrag

Alla barn upp till 21 år har gratis tandvård.

Alla har rätt till allmänt tandvårdsbidrag från det år man fyller 22 år. Det betyder att man betalar lägre pris på tandvård. 

 • Från och med det år man fyller 22 år och till och med det år man fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
 • Från och med det år man fyller 30 år och till och med det år man fyller 64 år är bidraget 150 kronor per år.
 • Från och med det år man fyller 65 år är bidraget 300 kronor per år.

Man får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Tandvårdsbidraget kan sparas från ett år till att betala tandläkaravgiften för nästa år.
> Tandvårdshjälpen - 1177.se 
​> Tandvård när man är över 21 år - statligt tandvårdsstöd - 1177.se 
> Tandvårdsstöd - folktandvardenstockholm.se

F-kort

F-kort innebär att du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården, får samma högkostnadsskydd och frikort. När du har betalat sammanlagt 1 100 kronor är både tandvården och sjukvården fri så länge ditt frikort gäller. 

Du ansöker om F-kort genom att din läkare skriver ett särskilt läkarintyg med en bedömning av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Läkarintyget skickas till den enhet som ansvarar för tandvården i landstinget.

Du kan ha rätt till F-kort om du har:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel Skleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Efter en Stroke
 • Sällsynt diagnos

> F-kortet - folktandvardenstockholm.se

Högkostnadsskyddet för tandvård

Högkostnadsskyddet finns till för dig som betalar höga avgifter för tandvård. En viss del av dina avgiftter kan betalas av Försäkringskassan.  Du behöver inte ansöka om högkostnadsskydd. Försäkringskassan betalar automatisk ersättningen direkt till din tandläkare eller tandhygienist.

 • Kostnader på upp till 3 000 kronor betalar du själv. 
 • Kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor betalar Försäkringskassan 50 procent  
 • Kostnader som överstiger 15 000 kronor betalar Försäkringskassan 85 procent. 

Medicinsk tandvård i Stockholms län

Medicinsk tandvård är till för dig med svårare medicinska sjukdomar eller funktionsnedsättning, det är ett komplement till vanlig tandvård. Oftast behöver man ingen remiss. Alla mottagningarna som har medicinsk tandvård i Stockholms län samt mottagningen för akut tandvård har lyft. När du bokar ett besök kom ihåg att säga till att du behöver hjälp med förflyttning och ta med egen lyftsele till det bokade besöket.

Medicinsk tandvård kan även komma hem till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning som omfattas av tandvårdsstödet.

De som arbetar med medicinsk tandvård har särskild kompetens för att kunna ta hand om dig när det gäller till exempel kirurgiska och medicinska ingrepp, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller har tandvårdsrädsla.
> Medicinsk tandvård - folktandvardenstockholm.se

Svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar

Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge medicinsk tandvård har behandling för dig som lider av extrem tandvårdsrädsla och de erbjuder ett program med KBT-terapi hos psykolog. De har även narkos och lustgas.

Deras klinik är anpassad för dig med fysiska funktionsnedsättningar. De tar också emot dig med psykiska funktionsnedsättningar och behov som inte kan tillgodoses fullt ut i allmäntandvården.

Det har även samordning av andra vårdinsatser som kräver narkos. Det kan t.ex. handla om blodprover och vaccinationer. Primärt är det dock behovet av tandvård som styr. 
> Danderyds sjukhus - folktandvardenstockholm.se 
> Karolinska Huddinge - folktandvardenstockholm.se

Mun-H-Center

​​Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel och har hela Sverige som upptagningsområde. De arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet, och tandgnissling.

De kan även ge information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och de har också webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel.
> mun-h-center.se 
> Webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel - mun-h-center.se

Förflyttning

Mun-H-Center har gjort tre filmer som steg för steg visar hur man använder olika förflyttningshjälpmedel så att patienten kan få en säker och trygg förflyttning från rullstol till behandlingsstol.
> Filmer som visar förflyttning - mun-h-center.se  

Tumlekuddar

Mun-H-Center har gjort tre filmer om hur man använder produkten Tumlekudde. Tumlekuddar gör så att du kan sitta mer avspänd i behandlingsstolen och minska ofrivilliga rörelser. 
> Filmer som visar positionering - mun-h-center.se  

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan försämra din tandhälsa. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. Bidraget är upp till 600 kronor per halvår.

Du ansöker genom att tala med din tandläkare eller tandhygienist. Efter att din vårdgivare fastställt att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag dras bidraget av från din tandvårdsavgift. 

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande sjukdomar eller funktionsnedsättning:

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-eller halsregionen,
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös colit och Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Genomgår dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått en organtransplantation

> Tandvårdsstöd - forsakringskassan.se

Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

​Om du har frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till om och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade kan du vända dig till Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
>Tandvårdsenheten – 1177.se  

Tandvårdsstödsintyg​

Tandvårdsstödsintyget skrivs ut av biståndshandläggare. Det ekonomiska stödet omfattar tandvård som krävs för att du ska kunna äta som till exempel lagningar och tandproteser samt behandling av tandhygienist som stöd till den dagliga munvården. Tandhygienist kan även komma hem till dig för en enklare hälsokontroll av din mun. Om du får intyget kostar tandvården som sjukvård upp till högkostnadsskyddet.

Du har rätt till tandvårdsstödsintyg om du:

 • Har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och om du bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet
 • Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

> Tandvårdsstödsintyg​ - vardgivarguiden.se