Rehabilitering

Rehabilitering innebär att man försöker återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga som du tidigare har haft, efter en olycka eller sjukdom till exempel stroke, ryggmärgsskada, multipel skleros (MS), Parkinson och förvärvad hjärnskada.

Denna sida tar upp hur rehabiliteringen är organiserad i Stockholms län. 

> ​Hjärna tillsammans 
​> Hjärnskadecenter  
> ​Hörselrehabilitering för vuxna 
​> Klimatvård - rehabilitering i varmt klimat 
> Logopedmottagningar
> Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom
> Neurocampus på Sophiahemmet
> Neuroteam
> Postpoliomottagning
​> 
Rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus
> Rehabiliteringsersättning
> Rehabilitering i öppenvård
> Rehabvalet 
> RG Aktiv Rehabilitering
> Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
> Specialiserad rehabilitering
> Specialiserad sjukgymnastik 
> Tonusmottagning

​Hjärna tillsammans 

Hjärna tillsammans är projektet från Allmänna Arvsfonden som 11 olika aktörer från kommunal och privat verksamhet, landsting och ideellt föreningsliv håller i.

Hjärna Tillsammans kommer till exempel anordna utbildningar och mötesplatser för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående, tillsammans med patientorganisationer och rehab-aktörer, kan fler få information om vilka resurser som finns. 

Projektets webbsida ge en samlad utbudsbild av alltifrån aktiviteter hos föreningar till information om seminarier, stödåtgärder och nya forskningsrön. 
> hjarnatillsammans.se

Hjärnskadecenter  

Hjärnskadecenter är en del av Habilitering & Hälsa och arbetar med rådgivning, stöd och behandling till personer med förvärvad hjärnskada som har drabbats av varaktiga funktionsnedsättningar.

Ett team arbetar med barn och ungdomar, 2-17 år, och ett team arbetar med ungdomar och vuxna, 18-64 år. Deras upptagningsområde är hela Stockholms län.
> Hjärnskadecenter

​Hörselrehabilitering för vuxna 

Enheten hör till Hörsel- och Balanskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och är placerad på Rosenlunds sjukhus, Södermalm.

De ger hörselrehabilitering till dig som är över 18 år och har omfattande besvär av hörselnedsättning och/eller tinnitus, ytterligare funktionsnedsättning som påverkar kommunikationen eller en nytillkommen/hastigt förvärrad ensidig hörselnedsättning/dövhet
> Hörselrehabilitering Vuxna - karolinska.se

Klimatvård - rehabilitering i varmt klimat 

​Har du en neurologisk sjukdom eller skada, inflammatorisk ledsjukdom eller psoriasis kan det finnas möjlighet att få rehabilitering utomlands. Syftet med rehabilitering är att du ska kunna behålla eller öka muskelstyrkan och rörligheten i lederna samt förbättra funktionen, balansen och konditionen. Du behöver en remiss från läkare.  

Rehabiliteringsanläggningar finns på Teneriffa, Gran Canaria, på spanska fastlandet och i Igalo, som ligger i Montenegro.
> Rehabilitering i varmt klimat - 1177.se
> Rehabilitering i varmt klimat – vardgivarguiden.se

Logopedmottagningar 

Du som har fått remiss till en logoped kan själv välja vilken logopedmottagning i länet du vill som har blivit godkända av Stockholms läns landsting. Du kan få en remiss av en läkare, skolsköterska, sköterska på barnavårdscentralen, psykolog eller en logoped. 

Olika logopeder arbetar med olika typer av problem som till exempel:

 • Logopedi vid dyslexi - för utredning av läs- och skrivsvårigheter
 • Logopedi vid röststörning
 • Logopedi vid språk- och talstörningar
 • Logopedi vid stamning
 • Logopedi vid neurologisk sjukdom som orsakar språk- och talstörning eller sväljstörning.

> Logopedmottagningar i Stockholms län - 1177.se 

Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom när det gäller diagnostik, behandling, uppföljning och rehabilitering. 
> Nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom - socialstyrelsen.se

Neurocampus på Sophiahemmet

​Neurocampus på Sophiahemmet erbjuder rehabilitering för dig med olika neurologiska besvär, spänningshuvudvärk, migrän, yrsel och balanssvårigheter. Du behöver ingen remiss. 
> neurocampus.se

Neuroteam

​​​Rehabilitering med neuroteam är till för dig som är ny- eller återinsjuknad efter att ha drabbats av förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom exempel multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. 

​​Rehabiliteringen kan du få på mottagningen eller hemma. Neuroteamet består av arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast samt kurator. De ska även ge information till närstående. 
> Neuroteam i Stockholm - rehabvalet.se

Postpoliomottagning

​Postpoliomottagning tar emot dig som är 18 år och äldre som har eller misstänks ha haft polio. Deras fokus ligger på utredning och rehabilitering. De som arbetar där är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast och psykolog.

Du som bor i Stockholm behöver ingen remiss för att komma till postpoliomottagningen. Om du bor utanför Stockholms län behöver du remiss från specialistläkare.
> Postpoliomottagning - ds.se

Rehabiliteringsmedicin på Danderyds sjukhus

Hjärnskaderehabilitering

De tar emot dig som är över 18 år och som efter en förvärvad hjärnskada har kognitiva och motoriska svårigheter som påverkar din livssituation. För att komma till dessa mottagningar, måste du ha remiss.

Hjärnskaderehabliteringen är uppdelad på flera enheter:

 • Hjärnskaderehabilitering mottagning för nybesök.
 • Hjärnskaderehabilitering öppenvård som har fokus på medelsvår till svår hjärnskada där målet är återgång i arbete om möjligt.
 • Hjärnskaderehabilitering konsultteam som har fokus på personer med svår hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder.
 • Hjärnskaderehabilitering unga vuxna som fokuserar på personer mellan 18 och 25 år med hjärnskada som medfört kognitiva svårigheter.
 • Neuropsykologisk konsulttjänst som ger stöd för primärvårdens neuroteam.

> Hjärnskaderehabilitering - ds.se 

Rehabiliteringsersättning

När du som anställd deltar i rehabilitering kan du ansöka om  rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. Den anställda och Försäkringskassan måste vara överens om en rehabiliteringsplan innan den anställda kan ansöka om ersättningen.

Rehabiliteringsersättning består av två delar, rehabiliteringspenning som den anställda får när den deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och särskilt bidrag som ska täcka vissa kostnader som uppstår i samband med rehabiliteringen.
> Rehabiliteringsersättning - forsakringskassan.se (PDF-dokument)

Rehabilitering i öppenvård

​​Rehabiliteringen i öppenvården heter även primärvårdsrehabilitering. De  undersöker och behandlingar. Du kan få rehabiliteringen på mottagningen eller hemma.

På alla mottagningar finns arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster samt personal som är utbildad inom psykisk hälsa, äldrevård och neurologiska skador och sjukdomar. Många mottagningar har även kiropraktor och bassäng. 
> Rehabilitering - 1177.se 
> Landstingets rehabmottagningar i Stockholm - rehab.sll.se
> Sök rehabilitering inom Stockholms läns sjukvårdsområde - rehab.sll.se

Rehabvalet 

Rehabvalet är för dig som är patient, anhörig eller vårdpersonal vid till exempel MS, Parkinson, epilepsi, stroke eller hjärnskada.

Det finns Information om:

 • Akut rehabilitering
 • Rehabilitering på lång sikt — i Sverige eller utomlands
 • Remisser, ansökningar och adresser
 • Färdtjänst & sjukresor
 • Regler & rättigheter
 • Hjälpmedel

> rehabvalet.se

RG Aktiv Rehabilitering

​RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med fysiska funktionsnedsättningar till ett självständigt och aktivt liv.
> rgaktivrehab.se

RG:s träning på Bosön

​RG:s träning på Bosön riktar sig till dig som går eller sitter i rullstol och har till exempel ryggmärgsskada, benamputation, MS eller Polio. Du kan prova olika idrotter, friluftsliv, kondition, rörlighet, balans, styrka och teknik. Träningen bedrivs både på dag- och kvällstid. RGs instruktörer är fysioterapeuter och rehabinstruktörer.
> Träning på Bosön - rgaktivrehab.se

RG:s kurser för vuxna

 • Introkurs för ryggmärgsskadade
 • Sommarkurs
 • Utvecklingskurs

> RG:s kurser för vuxna - rgaktivrehab.se

Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

​​För specialiserad neurologisk rehabilitering i slutenvård krävs remiss från akutsjukhus. 
Du har möjlighet att välja mellan de tre olika mottagningar som är Rehab Station Stockholm
Rehabcentrum Stiftelsen Stockholms sjukhem och Stiftelsen Stora Sköndal
​> Specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus - vardgivarguiden.se

Specialiserad rehabilitering

​Specialiserad rehabilitering ​kan du få om insatserna inom exempelvis öppen- och äldrevård inte räcker till. För att få specialiserad rehabilitering behövs en remiss från din läkare.

Du kan själv välja rehabiliteringsenhet inom cancervård, även kallat onkologi, neurologiska sjukdomar, lymfödem och långvarig smärta och utmattningssyndrom.
> Mottagningar som ger specialiserad rehabilitering till dig som har cancer​ - 1177.se 
> Mottagningar som ger specialiserad rehabilitering vid neurologisk sjukdom eller skada - 1177.se 
> Mottagningar som ger specialiserad rehabilitering vid lymfödem - 1177.se 
> ​Mottagningar för rehabilitering av smärta och utmattningssyndrom - 1177.se 

Specialiserad sjukgymnastik 

Du som behöver specialiserad sjukgymnastik kan själv välja vilken sjukgymnast du ska gå till. Du kan antingen vända dig direkt till en specialiserad sjukgymnast eller så skriver din läkare en remiss.
Det finns 13 olika specialistområden som till exempel barn, cancersjukdomar, Neurologi, psykiatri och psykosomatik, reumatologi, smärta och smärtbehandling
> Mottagningar som ger specialiserad sjukgymnastik - 1177.se

Tonusmottagning

​​Tonusmottagningen tar emot dig som behöver vård och behandling för att mildra konsekvenser av spasticitet eller annan stegrad muskeltonus. Verksamhet finns både på Danderyds sjukhus och på Huddinge sjukhus. 

De som arbetar där är läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska och de har ett nära samarbete med ortopedingenjör. 
> Tonusmottagning - ds.se