Vägledare

Forum Funktionshinders vägledare har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till vuxna med flerfunktionsnedsättning och barn och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Flerfunktionsnedsättning

Till Camilla Gustafsson kan du vända dig för att få information om samhällets vård- och stödinsatser för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.
 
Med flerfunktionsnedsättning menas medelsvår till djupgående intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och grav rörelsenedsättning. Orsak och diagnos varierar mycket. Flerfunktionsnedsättning leder till stora begränsningar med kommunikation och förflyttningar och att man har behov av att personer i ens närhet hjälper till med vardagens alla sysslor.  

Vägledningen sker främst via telefon. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder.
Camilla Gustafsson
Vägledare
08-123 350 12

Förvärvad hjärnskada​

Vägledare för förvärvad hjärnskada är för närvarande obemannad. Frågor hänvisas till Forum Funktionshinders Frågetjänst:
> Frågetjänst

Vill vill också tipsa om webbplatsen Hjärna tillsammans: 
> hjarnatillsammans.se

> Mer om det stöd och insatser Habilitering & Hälsa ger vid förvärvad hjärnskada
 

Neuropsykiatrisk diagnos​

Du som har en neuropsykiatrisk diagnos, är närstående eller arbetar inom området kan vända dig till vägledare Åsa Strandberg. Vägledaren kan ge information och samtala om diagnoserna och om stöd inom till exempel skola, arbete, vård och omsorg.

Kontakt med vägledaren kan ske via telefon. Vid behov bokar vi ett möte på Forum Funktionshinder.

Åsa Strandberg
Vägledare och socionom
08-123 350 16

Arbetstid
21 september är vägledaren endast på plats 12.30-16.00.
Fredagar 9.00–16.00 (lunch 11.30–12.30)

När vägledaren inte är på plats går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.


Frågetjänst

På Forum Funktionshinder finns även en frågetjänst som kan svara på generella frågor kring samhällets stöd för personer med funktionsnedsättning.
> Frågetjänst