En pojke som håller ett slags träinstrument framför sig.

Utvecklingsstörning

Ungefär en procent av befolkningen i Sverige har en utvecklingsstörning. Personer som har en utvecklingsstörning har ofta även andra funktionsnedsättningar, som till exempel rörelsehinder, cerebral pares, autism, eller en syn- eller hörselnedsättning.

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. – Vi jobbar med att barn och tonåringar ska lära sig känna igen när deras personliga gränser blir kränkta och hantera det på ett bra sätt, säger Amanda Golert, som jobbar med konceptet Kidpower i Stockholm.

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

Vad är AKK?

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett samlingsnamn för olika kom­muni­ka­tionssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor. AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommuni­ka­tio­nen mellan männi­skor, och hjälper personen med kommunikationssvårigheter att förstå andra eller att uttrycka sig, eller oftast båda delarna.

Läs mer om AKK

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang.

Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan man ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.

Forum Funktionshinder

Center för sinnesstimulering

  • Center för sinnesstimulering- Korallen

    Korallen tar emot barn med omfattande funktionsnedsättning i åldrarna 0-12 år. Vi erbjuder en spännande och lustfylld miljö där närhet, kommunikation och samspel står i centrum. Här kan barnen och deras medföljare få varierande sinnesupplevelser. Barnen ges möjlighet att utveckla sin självkänsla, kommunicera och samspela.

  • Center för sinnesstimulering- Lagunen

    Vi riktar oss till ungdomar och vuxna i åldrarna 13-65 år. Lagunen består av rum för sinnesstimulering samt verksamheten Slingan. Lagunens målgrupp är personer med omfattande funktionsnedsättning.