En pojke som håller ett slags träinstrument framför sig.

Utvecklingsstörning

Ungefär en procent av befolkningen i Sverige har en utvecklingsstörning. Personer som har en utvecklingsstörning har ofta även andra funktionsnedsättningar, som till exempel rörelsehinder, cerebral pares, autism, eller en syn- eller hörselnedsättning.

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. – Vi jobbar med att barn och tonåringar ska lära sig känna igen när deras personliga gränser blir kränkta och hantera det på ett bra sätt, säger Amanda Golert, som jobbar med konceptet Kidpower i Stockholm.

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

Vad är AKK?

AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett samlingsnamn för olika kom­muni­ka­tionssätt och metoder som stödjer kommunikation mellan människor. AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande tal/språk i kommuni­ka­tio­nen mellan männi­skor, och hjälper personen med kommunikationssvårigheter att förstå andra eller att uttrycka sig, eller oftast båda delarna.

Läs mer om AKK

Kalendarium

Center för sinnesstimulering

Center för sinnesstimulering erbjuder en spännande och lustfylld miljö där närhet, kommunikation och samspel står i centrum. Här kan personer med funktionsnedsättning få varierande sinnesupplevelser.

Korallen tar emot barn med omfattande funktionsnedsättning i åldrarna 0-12 år.

> Korallen

Lagunen vänder sig till ungdomar och vuxna med omfattande funktionsnedsättning i åldrarna 13-65 år.

> Lagunen

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang.

Forum Funktionshinder är öppet för alla intresserade. Här kan man ställa frågor, hämta informationsmaterial, låna böcker eller få rådgivning inom området funktionshinder.

Forum Funktionshinder