Upphandling av tolktjänster

Information om en ny upphandling av tolktjänster

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) annonserar nu om en ny upphandling av tolktjänster för personer med dövhet och dövblindhet. Upphandlingen omfattar anbudsområde 1 det vill säga teckenspråkstolkning och dövblindtolkning till Stockholms läns sjukvårdsområde.

Sista anbudsdag är 25 november.

Anbudsunderlag finns att hämta på:

slso.sll.se

tendsign.com