Synpunkter på Tolkcentralen

Här kan du ge oss dina synpunkter på hur du tycker att vår verksamhet fungerar.

Du kan komma med förbättringsförslag eller lämna synpunkter på våra beställningsrutiner, utförande av tolkuppdrag, vårt bemötande eller information från Tolkcentralen. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på tolkcentralen.synpunkter.slso@sll.se