Skrivtolkning på distans

Du som beställer skrivtolkning kan även beställa skrivtolkning på distans.


Skrivtolkning på distans är en kostnadsfri tjänst när det gäller beställningar som Tolkcentralen bedömt som vardagstolkning. Distanstolkning av skrivtolkning kan du använda var som helst där det finns en fungerande internetuppkoppling.

Mer information om distanstolkning och hur det fungerar kan du läsa här:

PDF iconInstruktioner