Samverkan med intresseorganisationer

Syftet med samverkan är att Tolkcentralen och representanter från intresseorganisationenrna ska ha ett diskussions- och kunskapsutbyte för att kunna utveckla tolktjänsten. Samverkan hålls vid tre planerade tillfällen per år och består av representanter från:

  • Stockholms Dövas Förening, SDF
  • Stockholms Dövas Ungdomsråd, SDUR
  • Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF. En förening för alla åldrar. 
  • Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB - Stockholms och Gotlands län
  • Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB Östra
  • Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för tolk- och textfrågor, HRF
  • CI-föreningen i Stockholms län, HRF
  • Tolkcentralen​

2019 års möten hålls 19/2, 7/5 och 1/10 klockan 13:30-15:00

Protokoll 2019