Kontakta oss på Tolkcentralen

Telefon: 08-123 359 50
Texttelefon: 08-123 359 90
Bildtelefon: tc.stockholm@sip.nu
Fax: 08-123 496 70
E-post: tolkcentralen.slso@sll.se
Webbplats: www.tolkcentralen.sll.se

SMS: 073-914 54 71 (OBS! Gäller endast avbokning vardagar klockan kl 08:00-16:30)

Akuttolk: Om du behöver tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Tryck * (stjärna), så kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har texttelefon/bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Besöksadress: Observatoriegatan 18
Postadress: 113 29 Stockholm