Vilka uppgifter behövs vid en tolkbeställning?

Tolkcentralen behöver få in en hel del uppgifter innan vi kan börja arbeta med en beställning och för att kunna göra rätt bedömning av antal tolkar.

 Vi behöver bland annat få reda på:

  • datum, start- och sluttid för tolkuppdraget
  • adress till tolkplatsen
  • vem/vilka som behöver tolk
  • tolkmetod ( t ex teckenspråk, dövblindtolkning eller skrivtolkning)
  • ​vad tolkuppdraget gäller (t ex läkarbesök, styrelsemöte, föreläsning)
  • kontaktuppgifter för tolkbekräftelse (t ex telefon-, mobilnummer eller epost)
  • tolkönskemål, ange tolkarnas för- och efternamn eller tolkbolagets namn
  • förberedelsematerial t ex program eller dagordning