Varför kommer det två tolkar?

Ibland kan det behövas två tolkar oavsett längden på ett tolkuppdrag. Det kan handla om ett svårare tolkuppdrag med ett högt tempo, svår terminologi eller om det är många som kommer att prata. Bedömningen om en eller två tolkar görs av Tolkcentralen i samråd med tolkbolagen.