Vad kostar det att använda tolk?

Tolkcentralen erbjuder kostnadsfritt tolk till dig som är hörselskadad, barndomsdöv, dövblind, vuxendöv eller hörande när det gäller vardagstolkning.