Vad händer om tolken inte kommer?

Om tolken eller tolkarna inte kommer i till en bokad tolkbeställning, kontakta genast Tolkcentralen så vi kan ta reda på vad som har hänt.