Vad händer om tolkanvändaren blir försenad?

Om du som tolkanvändare vet att du kommer att bli försenad till ett beställt uppdrag så meddela Tolkcentralen så fort som möjligt. Då kan vi meddela tolken.

Tolken stannar 30 minuter på tolkstället om du inte hör av dig eller meddelar Tolkcentralen.