Vad är vardagstolkning?

Vardagstolkning innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet som sjukvård, fackliga möten eller informationsmöten i arbetslivet, samt olika föreningslivs- och fritidsverksamheter. Viss tolkning som inte är vardagstolkning fömedlas i mån av tid av Tolkcentralen, till exempel myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektivet myndighet.

Landstingets tolkservice gäller inte till:

  • Tolkning i utbildning vid grundskolor, gymnasieutbildningar, folkhögskolor, högskolor och universitet samt andra utbildningssamordnare med statligt anslag. Detta gäller även för elevärenden, till exempel utvecklingssamtal där skolan enligt skollagen är betalningsansvarig.
  • Tolkning inom arbetslivet som gäller utförande av arbetet eller kompetenshöjande åtgärder.
  • Tolkservice initierad av annan myndighet eller samhällsorgan som till exempel socialtjänst eller rättsväsendet.

Arbetsförmedlingen ger stöd till arbetsgivare vars anställda behöver tolkar till utbildning inom arbetet. Ansökan görs av arbetsgivaren hos den anställdes lokala handläggare på  Arbetsförmedlingen.

>Stöd för dig med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen

​>Faktablad som vänder sig till arbetsgivare om stöd till tolkkostnader

>Information till arbetsgivare "Att vara döv i arbetslivet" 

Kontakta gärna oss på tolkcentralen.slso@sll.se, om du är osäker på vad som gäller eller om du har några andra frågor rörande landstingets tolkservice.