Vad är Tolkportalen?

Tolkportalen är en e-tjänst där du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller tolkning med tecken som stöd.

I Tolkportalen kan du boka tolk tidigast 24 timmar före tolktillfällets starttid, helgfri vardag. Om du behöver boka tolk tidigare än 24 timmar kontakta Tolkcentralen direkt.

Gå in på  tolkportalen.sll.se  och logga in med ditt bank-ID.

I Tolkportalen kan du:

  • Göra nya beställningar
  • Följa de beställningar du redan gjort
  • Ändra i beställningar
  • Avboka beställningar
  • Lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag​​