Kan jag önska en särskild tolk?

​Ja, du kan önska en särskild tolk till din beställning. 
Tolkcentralen har möjlighet att hantera 10 olika tolknamn av önskemål. För- och efternamn på tolken måste lämnas vid beställningstillfället.
Om den önskade tolken inte kan kommer Tolkcentralen att söka efter annan tolk enligt rangordningen.

Du kan endast önska tolkar som är upphandlade av Region Stockholm.