Hur får jag meddelande att tolk är bokad?

När du gör en tolkbeställning kan du välja om du vill få en bekräftelse till din epostadress eller till din mobiltelefon. Då kommer det att skickas en automatisk bekräftelse, ca 10 minuter efter att tolk är bokad. Bekräftelsen talar om vilket tolkbolag som anlitats. Om du vill veta tolkens/tolkarnas namn, vänder du dig direkt till tolkbolagen som finns listade på Tolkcentralens hemsida.