Hur beställer jag tolk?

Du kan beställa tolk på flera olika sätt: telefon, texttelefon, fax, epost, bildtelefon, personligt besök eller via Tolkportalen. Gå till sidan Kontakta oss så hittar du alla uppgifter.