Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis).

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice

08-123 359 50

Måndag - fredag 08:00-16:30, varje helgfri vardag

Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm
Gå till kontakta oss

Hitta hit

Om Tolkcentralen på teckenspråk


Att beställa tolk

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. 

Beställningar som inte är akuta och som når Tolkcentralen mindre än 24 timmar innan det ska utföras prioriteras inte. Läs mer om Tolkcentralens prioriteringsgrunder.

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank. Behöver du tolk andra tider beställer du tolk som vanligt.


Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen www.tolk.sip.nu.

AKTUELLT

 • 2016-05-23

  Tekniskt fel med texttelefon

  Just nu är det svårt att komma fram till oss via texttelefon på grund av ett tekniskt fel. Felsökning pågår. Om du behöver nå oss ring via texttelefonförmedlingen på 020- 600 600 och ange 08- 123 359 50.

 • 2016-05-18

  Nu finns Tolkcentralen på Facebook

  Här får du nyheter och övrig information gällande vår verksamhet. Gå in på Tolkcentralens facebooksida och gilla oss.

 • 2016-05-13

  Uppdatering av webbplats habilitering.se

  Just nu pågår en ombyggnad av Habilitering & Hälsa's webbplats habilitering.se. Alla ändringar har inte färdigställts så hoppas ni kan ha överseende med eventuella fel.

 • 2016-03-15

  Resultat av enkätundersökningen

  Tidigare i höstas genomförde IC Quality en enkätundersökning angående tolkanvändare som bokat tolk på Tolkcentralen under perioden 12 oktober till 17 november 2015. Frågorna gällde bland annat Tolkcentralens arbete med tolkbeställningar, bemötande och tolkkvalité.

 • 2016-03-14

  Minnesanteckningar från samverkansmöte 18 feb

  Nu är minnesanteckningarna från senaste samverkansmötet klara. Socialdepartementet har beslutat att Västra Götalands läns landsting ska utreda möjligheterna för en nationell tolktjänst för döva och hörselskadade personer. Utredningen ska överlämnas till Regeringskansliet senast den 15 februari 2017.