Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis).

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällsservice

08-123 359 50

Måndag - fredag 08:00-16:30, varje helgfri vardag

Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm
Vägbeskrivning
Gå till kontakta oss
Om Tolkcentralen på teckenspråk

Om Tolkcentralen på teckenspråk

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen.

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank. Behöver du tolk andra tider beställer du tolk som vanligt.

Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Distanstolkning av skrivtolkning


AKTUELLT

AKTUELLT

 • 2019-01-14

  Information om planeringsdag 17/1

  Torsdagen den 17 januari har Tolkcentralen stängt på grund av planeringsdag. Vi öppnar igen som vanligt kl 08 på fredag 18 januari. Observera att Tolkcentralen kommer att ha bevakning på inkommande beställningar via mejl och Tolkportalen och som ska utföras med kort varsel.

 • 2018-12-03

  Tekniska problem med bildtelefonen

  Just nu har vi tekniska problem med Tolkcentralens bildtelefon. Detta har felanmälts och kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Tills vidare ring gärna via bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu eller mejla till tolkcentralen.slso@sll.se

 • 2018-10-26

  Information om kommande tolkupphandling

  Upphandlingsavdelningen vid SLSO och Tolkcentralen bjuder in till en hearing inför kommande tolkupphandling. 1.Inbjudan är skickad via mejl till representanter från intresseorganisationerna och som deltar i Tolkcentralens samverkansmöten, till den 26 november kl 10:00. Har du som tolkanvändare några funderingar eller synpunkter gällande kommande tolkupphandling, vänligen ta kontakt med din representant i respektive organisation. Då kommer den att föra din talan i hearingen den 26 november. 2. Inbjudan till tolkbolag till den 26 november kl 14:00 finns att hämta via Tendsign.

 • 2018-06-26

  Distanstolkning av skrivtolkning

  Du som beställer skrivtolkning kan även beställa skrivtolkning på distans. Distanstolkning kan du använda var som helst ifrån där det finns en fungerande internetuppkoppling.

 • 2018-02-21

  Automatiskt svarsmeddelande på epost är ur funktion

  Förra året infördes ett nytt epostsystem inom Stockholms läns landsting och det har visat sig att funktionen automatiska svarsmeddelanden inte fungerar. Vi hoppas att det kommer att komma igång så snart som möjligt.