Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis).

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällsservice

08-123 359 50

Måndag - fredag 08:00-16:30, varje helgfri vardag

Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm
Vägbeskrivning
Gå till kontakta oss

Om Tolkcentralen på teckenspråk

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen.

Beställningar som inte är akuta och som når Tolkcentralen mindre än 24 timmar innan det ska utföras prioriteras inte. Läs mer om Tolkcentralens prioriteringsgrunder.

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank. Behöver du tolk andra tider beställer du tolk som vanligt.

Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Tolkcentralen inför en ny påminnelsefunktion

Inom kort kommer Tolkcentralen att införa en ny påminnelsefunktion. Påminnelsen kommer att skickas ut till dig som har en tolkbeställning och två vardagar innan tolkuppdragets starttid.

Du kommer, som vanligt, att få en automatisk bekräftelse efter att en tolk har bokats. Om du väljer att få en bekräftelse till din epostadress, så får du även en påminnelse till den.
 
Syftet med påminnelsefunktionen är att Tolkcentralen vill minska på antalet tolkuppdrag som blir avbokade med kort varsel. Vi vill gärna veta vad du tycker om den nya påminnelsefunktionen. Mejla till tolkcentralen.synpunkter.slso@sll.se

AKTUELLT

 • 2017-08-16

  Tolkavtalet förlängs 1 år

  Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har beslutat att förlänga ramavtalet avseende tolktjänster ett år, från den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2018. SLSO har även godkänt uppsägningen av leverantören Tolk-it AB. Avtalet slutade att gälla den 1 juli.

 • 2016-06-23

  Vad ingår och vad ingår inte i landstingets tolkservice?

  Landstinget erbjuder tolkning inom olika situationer i vardagslivet som sjukvård, fackliga möten eller informationsmöten i arbetslivet, samt olika föreningslivs- och fritidsverksamheter. Tolkning som beställs av annan myndighet, som till exempel socialtjänst eller rättsväsendet omfattas inte av landstingets tolkservice. Tolkning till högskolor och universitet ingår till exempel inte i landstingets tolkservice.

 • 2016-07-08

  Bildtelefoni.net öppet dygnet runt

  Sedan den 1 juli är förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net öppet dygnet runt alla årets dagar. Evantia heter företaget som tagit över tjänsten från Örebro region län. En annan nyhet att är att man kan prata i upp till en timme.