Välkommen till Tolkcentralen


Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis).

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice

Att beställa tolk:
Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. 

Beställningar som inte är akuta och som når Tolkcentralen mindre än 24 timmar innan det ska utföras prioriteras inte. Läs mer om Tolkcentralens prioriteringsgrunder.

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank. Behöver du tolk andra tider beställer du tolk som vanligt.

Tolk vid akuta situationer: 
Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen www.tolk.sip.nu

Att beställa tolk

Välkommen till Tolkcentralen

AKTUELLT

 • 2015-11-11

  Prova videosamtal till 1177 Vårdguiden

  Under perioden 11 november 2015 till den 31 januari 2016, kan teckenspråksanvändare ringa videosamtal till 1177 Vårdguiden. Du får sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska samtidigt som du, sjuksköterskan och tolken ser varandra direkt i samtalet. Under provperioden kan du ringa varje dag kl 07:30-16:30.

 • 2015-11-02

  Nytt tolkavtal

  Från och med den 1 november har vi fått ett nytt tolkavtal. Det innebär bland annat en ny rangordning och nya öppettider för telefontolkning. En nyhet är att du som beställer tolk kan önska en eller flera specifika tolkar. Ange tolkens för-och efternamn vid första beställningstillfället. Det finns även möjlighet att önska ett tolkbolag.

 • 2015-10-23

  INFORMATION FRÅN UPPHANDLINGSAVDELNINGEN

  Här finns resultaten av upphandlingen av ett nytt tolkavtal med start den 1 november 2015.

KALENDARIUM

 • 2016-01-11

  Vårens APT på Tolkcentralen

  Tolkcentralen stänger kl 13 21 jan, 25 feb, 31 mars, 28 april, 26 maj och 16 juni.