Välkommen till Tolkcentralen


Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning​ (t ex sjukvård, socialtjänst, polis).​ 

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice


Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. 

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank.

Akuttolk: Om du behöver tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Tryck * (stjärna), så kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen www.tolk.sip.nu

SÅ HÄR BESTÄLLER DU TOLK

AKTUELLT

 • 2015-11-16

  Klart med avtalet gällande skrivtolkning

  Nu är det klart med avtalet för vuxendövtolkning och det tolkbolag som Tolkcentralen har avtal med heter Svensk Skrivtolkning.

 • 2015-11-11

  Prova videosamtal till 1177 Vårdguiden

  Under perioden 11 november 2015 till den 31 januari 2016, kan teckenspråksanvändare ringa videosamtal till 1177 Vårdguiden. Du får sjukvårdsrådgivning av en sjuksköterska samtidigt som du, sjuksköterskan och tolken ser varandra direkt i samtalet. Under provperioden kan du ringa varje dag kl 07:30-16:30.

 • 2015-11-04

  Onsdagen den 16 dec stänger Tolkcentralen klockan 16

 • 2015-11-02

  Nytt tolkavtal

  Från och med den 1 november har vi fått ett nytt tolkavtal. Det innebär bland annat en ny rangordning och nya öppettider för telefontolkning. En nyhet är att du som beställer tolk kan önska en eller flera specifika tolkar. Ange tolkens för-och efternamn vid första beställningstillfället. Det finns även möjlighet att önska ett tolkbolag.

 • 2015-10-30

  Telefontolkningen får nya öppettider

  Från och med den 1 november kommer telefontolkning att vara öppen endast på onsdagar. Besökstider: kl 12:30-16:30.

 • 2015-10-23

  INFORMATION FRÅN UPPHANDLINGSAVDELNINGEN

  Här finns resultaten av upphandlingen av ett nytt tolkavtal med start den 1 november 2015.

 • 2015-10-01

  ENKÄTUNDERSÖKNING

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har för avsikt att göra en enkätundersökning under oktober månad. Företaget IC Quality har fått i uppdrag att utforma enkäten som kommer att skickas ut per brev till ca 250 slumpvis utvalda personer med döv- och dövblindhet. Den som får enkäten uppmanas att besvara frågor som gäller det senast utförda tolkuppdraget under september månad. Tolkcentralen som har uppdraget att förmedla tolkar inom Stockholms läns landsting hoppas att så många som möjligt kommer att besvara enkäten.

 • 2015-09-18

  Ny information om ökade anslag till tolkning

  Tolkcentralen har tidigare infomerat om trenden att antalet tolkbeställningar fortsätter att öka och att den tilldelade budgeten som Tolkcentralen fått inte kommer att räcka. Nu har Tolkcentralen fått ett glädjande besked.

KALENDARIUM

 • 2015-11-03

  Samverkansmöte 17/12

  Ett nytt datum är inbokat p g a att mötet i oktober blev inställt.

 • 2015-08-11

  Höstens APT på Tolkcentralen

  Tolkcentralen stänger kl 13 18 aug, 15 sep, 13 okt, 10 nov och 8 dec.