Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning , somtill exempel till sjukvård, socialtjänst och polis (observera att aktuttolkning gäller efter kontorstid, vardagar samt helger). 

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällsservice

08-123 359 50

Måndag - fredag 08:00-16:30, varje helgfri vardag

Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm
Vägbeskrivning
Gå till kontakta oss

Om Tolkcentralen på teckenspråk

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen.

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank. Behöver du tolk andra tider beställer du tolk som vanligt.

Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Distanstolkning av skrivtolkning


AKTUELLT

 • 2019-06-10

  Tolkcentralens sommaröppettider

  Torsdagen den 20 juni stänger Tolkcentralen kl 15. Midsommarafton den 21 juni har Tolkcentralen stängt. I sommar stänger Tolkcentralen kl 15, alla fredagar, fr o m 28/6 och t o m 9/8.

 • 2019-05-24

  Minnesanteckningar från samverkansmötet 7 maj

  Nu finns minnesanteckningar och den senaste tolkstatistiken från senaste samverkansmötet den 7 maj

 • 2019-03-20

  Information ang tolkbeställningar efter 1 november 2019

  Just nu pågår en ny upphandling av tolktjänster för döva, dövblinda, vuxendöva och personer med hörselnedsättning i Stockholms läns landsting. Därför får inte Tolkcentralen förmedla tolkbeställningar som gäller uppdrag som ska utföras efter 31 oktober 2019. Fortsätt gärna att beställa tolk som vanligt. När den nya upphandlingen är klar kan vi börja att förmedla tolkuppdragen. Kontakta tolkcentralen om du har några frågor tolkcentralen.slso@sll.se

 • 2019-03-01

  Information om extern remiss inför kommande upphandling av tolktjänst

  Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har påbörjat en upphandling av Tolktjänster för döva, personer med dövblindhet samt personer med hörselnedsättning och går nu ut med en extern remiss. Den externa remissen annonseras via Visma Tendsign och finns tillgänglig för alla. Senast mottagningsdatum för synpunkter är den 21 mars 2019.

 • 2018-02-21

  Automatiskt svarsmeddelande på epost är ur funktion

  Förra året infördes ett nytt epostsystem inom Stockholms läns landsting och det har visat sig att funktionen automatiska svarsmeddelanden inte fungerar. Vi hoppas att det kommer att komma igång så snart som möjligt.

 • 2018-06-26

  Distanstolkning av skrivtolkning

  Du som beställer skrivtolkning kan även beställa skrivtolkning på distans. Distanstolkning kan du använda var som helst ifrån där det finns en fungerande internetuppkoppling.