Välkommen till Tolkcentralen


Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (t ex sjukvård, socialtjänst, polis).​ 

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • arbetsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice


Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkcentralen t ex myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. I Tolkportalen kan du göra beställningar för tolktillfällen som ligger fem vardagar framåt i tiden eller mer. Ladda ner foldern här.

Folder Tolkportalen

Tolkcentralen  har öppen mottagning för telefontolkning två dagar per vecka. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank.

Övrig information:

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU BESTÄLLER TOLK

KALENDARIUM

 • APT 16 JUNI

  Tolkcentralen stänger kl 13.

ÖPPETTIDER SOMMAR

 • 2015-05-20

  Sommaröppettider

  Fredagen 19/6, Midsommarafton , stängt. Alla fredagar, från 26/6-7/8 stänger Tolkcentralen kl 15.

AKTUELLT

 • 2015-05-05

  Risk för tolkbrist 29-31/5

  Mellan den 29 och 31 maj håller FSDB (Föreningen Sveriges Dövblinda) sin kongress i Sundsvall. Då många tolkar kommer att vara med på kongressen kan det bli risk för tolkbrist i Stockholm. Tänk gärna på att boka tolk i god tid, om du behöver tolk någon av dessa dagar.

 • 2015-03-26

  Protokoll klart

  Nu är det klart med minnesanteckningarna från senaste samverkansmötet. Du hittar dem under fliken "samverkansmöten".

 • 2015-03-09

  Sammanställning av enkätundersökningen 2014

  För att hitta sammanställningen, gå in under rubrik Samverkansmöten.

 • 2015-02-19

  Tänk på att lämna rätt adress

  När du beställer tolk är det viktigt att du lämnar rätt gatuadress till uppdraget så att tolken kommer till rätt plats. Om du vill att tolken ska befinna sig på en speciell mötesplats var vänlig och ange det vid beställningstillfället. Vid tolkbeställningar till skolor eller sjukhus kan det vara extra viktigt att tänka på vart tolken ska gå.

 • 2014-12-19

  SAMVERKANSMÖTEN FÖR 2015

  Datumen för 2015 års samverkansmöten blir 19 februari, 28 maj och 15 oktober.