Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap 7§. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (till exempel sjukvård, socialtjänst och polis).

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • vissa arbetsplatsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällsservice

08-123 359 50

Måndag - fredag 08:00-16:30, varje helgfri vardag

Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm
Vägbeskrivning
Gå till kontakta oss

Om Tolkcentralen på teckenspråk

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen.

Beställningar som inte är akuta och som når Tolkcentralen mindre än 24 timmar innan det ska utföras prioriteras inte. Läs mer om Tolkcentralens prioriteringsgrunder.

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank. Behöver du tolk andra tider beställer du tolk som vanligt.

Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Distanstolkning av skrivtolkning


AKTUELLT

 • 2018-07-06

  Tolkcentralen får ny verksamhetschef

  Marianne Risberg har utsetts till ny verksamhetschef för Tolkcentralen inom Stockholms läns landsting, då den nuvarande verksamhetschefen Rigmor Hedenström slutar. Marianne Risberg tillträder tjänsten den 1 september.

 • 2018-06-28

  Dövas och dövblindas dag 21-23 september 2018

  Den 21 -23 september äger Dövas och dövblindas dag rum och många tolkar är inbokade på detta tolkuppdrag. Det betyder att det kan bli svårt att få tolk mellan den 20 och den 24 september. Tänk gärna på det när du planerar höstens tolkbeställningar. Tack för visad hänsyn!

 • 2018-06-26

  Distanstolkning av skrivtolkning

  Du som beställer skrivtolkning kan även beställa skrivtolkning på distans. Distanstolkning kan du använda var som helst ifrån där det finns en fungerande internetuppkoppling.

 • 2018-06-25

  Sommaröppettider

  Tolkcentralen stänger kl 15:00 på fredagar med start 29 juni och fram till 10 augusti. Måndagar-torsdagar har vi öppet kl 08:00-16:30.

 • 2018-06-18

  Tolkavtalet förlängs 1 år

  Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har beslutat att förlänga ramavtalet avseende tolktjänster ett år, från den 1 november 2018 till och med den 31 oktober 2019.

 • 2018-06-18

  Minnesanteckningar från möte 29 maj

  Nu finns minnesanteckningarna och tolkstatistik från samverkansmötet den 29 maj under rubriken "samverkansmöten".

 • 2018-05-15

  Tolkcentralens texttelefon fungerar inte

  Vi har tekniska problem med texttelefonen idag och felsökning pågår. Kontakta gärna oss via tolkcentralen.slso@sll.se om du behöver göra en tolkbeställning.

 • 2018-02-21

  Automatiskt svarsmeddelande på epost är ur funktion

  Förra året infördes ett nytt epostsystem inom Stockholms läns landsting och det har visat sig att funktionen automatiska svarsmeddelanden inte fungerar. Vi hoppas att det kommer att komma igång så snart som möjligt.

 • 2016-06-23

  Vad ingår och vad ingår inte i landstingets tolkservice?

  Landstinget erbjuder tolkning inom olika situationer i vardagslivet som sjukvård, fackliga möten eller informationsmöten i arbetslivet, samt olika föreningslivs- och fritidsverksamheter. Tolkning som beställs av annan myndighet, som till exempel socialtjänst eller rättsväsendet omfattas inte av landstingets tolkservice. Tolkning till högskolor och universitet ingår till exempel inte i landstingets tolkservice.

 • 2016-07-08

  Bildtelefoni.net öppet dygnet runt

  Sedan den 1 juli är förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net öppet dygnet runt alla årets dagar. Evantia heter företaget som tagit över tjänsten från Örebro region län. En annan nyhet att är att man kan prata i upp till en timme.