Välkommen till Tolkcentralen

Viktig information från och med 23 mars 2020

På direktiv av Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO, för att minska risken för spridning av covid-19 (coronavirus) och för att säkerställa tolkresursen erbjuds just nu endast tolktjänster på distans vid tolkning inom hälso- och sjukvården, t.ex. läkarbesök, tandläkare med flera.
Dövblindtolkning är det enda undantaget.

Du går till ditt besök som vanligt och tolken tolkar på distans.
Vårdgivaren och tolken ordnar samtalet. Du behöver inte tänka på det.

Tolkcentralen har öppet för besök och har telefontolkning som vanligt.
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber vill vi att du inte besöker Tolkcentralen.
Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Tolkcentralen följer dessa direktiv tills nya kommer.

Har du frågor, vänligen kontakta Tolkcentralen på tolkcentralen.slso@sll.se

Mer information på teckenspråk om covid-19 hittar du här: 

08-123 359 50

Måndag - fredag 08:00-16:30, varje helgfri vardag

Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm
Vägbeskrivning
Gå till kontakta oss

Viktig information från och med 23 mars 2020 - Covid-19

Om Tolkcentralen på teckenspråk

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen.

Tolkcentralen har öppen mottagning för telefontolkning på onsdagar kl 12:30-16:30. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank. Behöver du tolk andra tider beställer du tolk som vanligt.

Tolk vid akuta situationer

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis, när Tolkcentralen har stängt, ring 08-123 359 50. Om Tolkcentralen är obemannad kopplas du automatiskt vidare genom tryckval * (stjärna) till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden. Om du har text-eller bildtelefon ringer du via texttelefonförmedlingen 020-600 600 eller bildtelefonförmedlingen tolk@tolk.sip.nu

Distanstolkning av skrivtolkning


Aktuellt

  • 2020-03-30

    Öppettider Påsk

    Tolkcentralen stänger kl 12:30 på Skärtorsdag den 9 april. Beställningar som inkommer via epost bevakas fram till kl 16:30. Långfredagen och Annan dag Påsk har vi stängt. Vi öppnar återigen som vanligt kl 8 tisdagen den 14 april.