Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (t ex sjukvård, socialtjänst, polis).​ 

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • arbetsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice


Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkcentralen t ex myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. I Tolkportalen kan du göra beställningar för tolktillfällen som ligger fem vardagar framåt i tiden eller mer. Ladda ner foldern här.

Folder Tolkportalen

Tolkcentralen  har öppen mottagning för telefontolkning två dagar per vecka. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank.

Telefontolkningens öppettider:
Måndagar klockan 12:30-16:30
Onsdagar klockan 12:30-16:30

AKTUELLT

 • 2014-10-13

  Ny enkät kommer att skickas ut

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting kommer att genomföra en undersökning om hur tolkanvändare upplever att tolkbeställning och utförda tolktjänster fungerar. Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att utforma enkäten, som kommer att skickas ut per brev till ca 250 slumpvis utvalda tolkanvändare. Den som får enkäten uppmanas att besvara frågor som gäller tolkuppdrag som utförts under oktober månad i år. Enkäten finns även på teckenspråk. Resultatet av enkätundersökningen kommer så småningom att presenteras på Tolkcentralens hemsida. Tolkcentralen som har uppdraget att förmedla tolkar inom Stockholms läns landsting hoppas att så många som möjligt besvarar enkäten.

 • 2014-10-10

  SVÅRT MED TOLKAR 21-23/11

  FSDB har sin årliga höstträff i Stockholm den 21-23 november, vilket kan innebära att det finns en risk för tolkbrist.

 • 2014-07-28

  Minnesanteckningar och NYSAMrapport

  Nu finns minnesanteckningar från senaste samverkansmötet samt en NYSAMrapport under fliken samverkansmöten.

 • 2013-12-05

  Akuttolk får nytt telefonnummer 16/12

  Från den 16 december ring 08-123 359 50 om du behöver akuttolk. När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till 1177 Vårdguiden - akut teckentolkförmedling. Skulle du inte komma fram ring 1177 direkt.

KALENDARIUM

 • APT 9 DEC

  Tolkcentralen stänger kl 13.