Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (t ex sjukvård, socialtjänst, polis).​ 

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • arbetsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice


Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkcentralen t ex myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. I Tolkportalen kan du göra beställningar för tolktillfällen som ligger fem vardagar framåt i tiden eller mer. Ladda ner foldern här.

Folder Tolkportalen

Tolkcentralen  har öppen mottagning för telefontolkning två dagar per vecka. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank.

Telefontolkningens öppettider:
Måndagar klockan 12:30-16:30
Onsdagar klockan 12:30-16:30

AKTUELLT

 • 2015-01-07

  RISK FÖR TOLKBRIST 2/2

  Måndagen den 2 februari, klockan 8-13, kommer det att finnas en begränsad tillgång på teckenspråkstolkar.

 • 2014-12-19

  SAMVERKANSMÖTEN FÖR 2015

  Datumen för 2015 års samverkansmöten blir 19 februari, 28 maj och 15 oktober.

 • 2014-12-04

  NYA ÖPPETTIDER FROM 1 JAN 2015

  Från den 1 januari kommer Tolkcentralens växel/reception att ha nya öppettider: måndagar - fredagar kl 08:00-16:30, varje helgfri vardag.

 • 2014-10-13

  Ny enkät kommer att skickas ut

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting kommer att genomföra en undersökning om hur tolkanvändare upplever att tolkbeställning och utförda tolktjänster fungerar. Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, har fått i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att utforma enkäten, som kommer att skickas ut per brev till ca 250 slumpvis utvalda tolkanvändare. Den som får enkäten uppmanas att besvara frågor som gäller tolkuppdrag som utförts under oktober månad i år. Enkäten finns även på teckenspråk. Resultatet av enkätundersökningen kommer så småningom att presenteras på Tolkcentralens hemsida. Tolkcentralen som har uppdraget att förmedla tolkar inom Stockholms läns landsting hoppas att så många som möjligt besvarar enkäten.

KALENDARIUM

 • APT 17 FEB

  Tolkcentralen stänger kl 13.

 • APT 24 MARS

  Tolkcentralen stänger kl 13.

 • APT 21 APRIL

  Tolkcentralen stänger kl 13.

 • APT 19 MAJ

  Tolkcentralen stänger kl 13.

 • APT 16 JUNI

  Tolkcentralen stänger kl 13.