Välkommen till Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning till döva och dövblinda personer samt skrivtolkning och tecken som stöd till hörselskadade och vuxendöva personer, som är folkbokförda i Stockholms län.

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b. Tolkcentralen ansvarar även för telefon- och akuttolkning (t ex sjukvård, socialtjänst, polis).​ 

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri. 

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård

 • arbetsrelaterade uppdrag

 • begravningar, dop och bröllop

 • fritid

 • viss samhällservice


Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkcentralen t ex myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Om du vill göra en tolkbeställning kontakta oss via telefon, epost, texttelefon, bildtelefon, fax eller via Tolkportalen. I Tolkportalen kan du göra beställningar för tolktillfällen som ligger fem vardagar framåt i tiden eller mer. Ladda ner foldern här.

Folder Tolkportalen

Tolkcentralen  har öppen mottagning för telefontolkning två dagar per vecka. Då kan du få hjälp med att ringa till t ex Försäkringskassan eller din bank.

Telefontolkningens öppettider:
Måndagar klockan 12:30-16:30
Onsdagar klockan 12:30-16:30

AKTUELLT

 • 2014-08-12

  Tolkcentralen stänger kl 12

  Fredag 19 september stänger TC klockan 12 på grund av planeringsdag.

 • 2014-07-28

  Minnesanteckningar och NYSAMrapport

  Nu finns minnesanteckningar från senaste samverkansmötet samt en NYSAMrapport under fliken samverkansmöten.

 • 2014-04-15

  Information om upphandling

  För information om upphandling av vuxendövtolk och skrivtolk, var god gå in på länken

 • 2013-12-05

  Akuttolk får nytt telefonnummer 16/12

  Från den 16 december ring 08-123 359 50 om du behöver akuttolk. När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till 1177 Vårdguiden - akut teckentolkförmedling. Skulle du inte komma fram ring 1177 direkt.

KALENDARIUM

 • APT 16 SEP

  Tolkcentralen stänger kl 13.

 • APT 14 OKT

  Tolkcentralen stänger kl 13.

 • APT 11 NOV

  Tolkcentralen stänger kl 13.

 • APT 9 DEC

  Tolkcentralen stänger kl 13.