Tandvård

Här hittar du information om tandvård för dig som har en funktionsnedsättning, avgifter och tandvårdsbidrag.

​Allmänt tandvårdsbidrag
​> F-kort
> Högkostnadsskyddet för tandvård
> Medicinsk tandvård i Stockholms län
> Mun-H-Center
> Särskilt tandvårdsbidrag
> Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
> Tandvårdsstödsintyg​

Allmänt tandvårdsbidrag

 • Upp till 21 år har alla gratis tandvård.
 • Mellan 22 år till 29 är bidraget 600 kronor per år.
 • Mellan 30 år till 64 år är bidraget 300 kronor per år.
 • Från 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Tandvårdsbidraget förnyas 1 juli varje år och kan sparas från ett år och användas till att betala tandläkaravgiften året därpå.
> Tandvårdshjälpen - 1177.se 
​> Tandvård när man är över 21 år - statligt tandvårdsstöd - 1177.se 
> Tandvårdsstöd - folktandvardenstockholm.se

F-kort

F-kort innebär att du för tandvård betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården, får högkostnadsskydd och frikort när du har betalat sammanlagt 1 100 kronor. Du ansöker om F-kort genom att din läkare skriver ett särskilt läkarintyg med en bedömning av din funktionsnedsättning eller sjukdom. Läkarintyget skickas till den enhet som ansvarar för tandvården i landstinget.

Du kan ha rätt till F-kort om du har:

 • svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • multipel skleros
 • cerebral pares
 • reumatoid artrit
 • systemisk lupus erythematosus
 • sklerodermi
 • amyotrofisk lateralskleros
 • orofacial funktionsnedsättning
 • efter en stroke
 • sällsynt diagnos.

> F-kortet - folktandvardenstockholm.se

Högkostnadsskyddet för tandvård

Högkostnadsskyddet finns för dig som betalar höga avgifter för tandvård och innebär att Försäkringskassan betalar en viss del av dina avgifter. Du behöver inte ansöka om högkostnadsskydd. Försäkringskassan betalar automatisk ersättningen direkt till din tandläkare eller tandhygienist.

 • Kostnader upp till 3 000 kronor betalar du själv. 
 • Vid kostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor betalar Försäkringskassan 50 procent.  
 • Vid kostnader som överstiger 15 000 kronor betalar Försäkringskassan 85 procent.

Medicinsk tandvård i Stockholms län

Medicinsk tandvård är ett komplement till vanlig tandvård för dig med svårare medicinska sjukdomar eller funktionsnedsättning. Oftast behövs ingen remiss. Alla mottagningar som har medicinsk tandvård i Stockholms län samt mottagningen för akut tandvård har lyft. När du bokar besöket säger du till att du behöver hjälp med förflyttning och du tar med egen lyftsele till besöket.

Medicinsk tandvård kan även komma hem till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning och omfattas av tandvårdsstödet.

De som arbetar med medicinsk tandvård har särskild kompetens för att kunna ta hand om dig när det gäller till exempel kirurgiska och medicinska ingrepp, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och tandvårdsrädsla.
> Medicinsk tandvård - folktandvardenstockholm.se

Svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar

För dig som lider av extrem tandvårdsrädsla har Danderyds sjukhus och Karolinska Huddinge medicinsk tandvårdsbehandling i form av program med KBT-terapi hos psykolog. Även narkos och lustgas finns.

Kliniken är anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Även personer med psykiska funktionsnedsättningar och behov som inte kan tillgodoses fullt ut i allmäntandvården tas emot.  
> Danderyds sjukhus - folktandvardenstockholm.se 
> Karolinska Huddinge - folktandvardenstockholm.se

Mun-H-Center

​​Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling.

Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner. Patienter tas emot på remiss för hjälpmedelsutprovning och även webbförsäljning av orofaciala hjälpmedel finns.
> mun-h-center.se 

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar din tandhälsa. Bidraget kan användas till förebyggande tandvårdsåtgärder som exempelvis undersökning och tandrengöring. Bidraget är upp till 600 kronor per halvår.

Du ansöker genom att tala med din tandläkare eller tandhygienist. Efter att din vårdgivare fastställt att du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag dras bidraget av från din tandvårdsavgift. 

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har någon av följande sjukdomar eller funktionsnedsättning:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös colit och Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

> Tandvårdsstöd - forsakringskassan.se

Tandvårdsenheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

​Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.
>Tandvårdsenheten – 1177.se  

Tandvårdsstödsintyg​

Ett tandvårdsstödsintyg ger rätt till tandvård som kostar som sjukvård upp till högkostnadsskyddet. Intyget är för dig som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och bor i särskilt boende, får vård och omsorg i hemmet eller omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Din biståndshandläggare i kommunen skriver ut intyget.​

> Tandvårdsstödsintyg​ - vardgivarguiden.se