Vanliga frågor och svar till Taltjänst

Vi på Taltjänst arbetar där du behöver oss - på banken, i telefonen, på möten, hos läkaren eller andra platser. Här har vi försökt sammanställa några av de vanligaste frågorna som kommer till oss.

Hur ska ni kunna förstå mig?

Vi träffar alltid våra klienter innan ett uppdrag utförs. Vid det första besöket, och vid eventuellt fler tillfällen, lär vi känna dig och ditt sätt att kommunicera och vilket stöd du vill ha. Vi har stor erfarenhet efter att ha tolkat många personer som har tal-, röst eller språksvårigheter - men alla är olika. Genom att lyssna och vara lyhörda lär vi oss att förstå dina önskemål och ge dig det stöd du önskar.

Jag har anhöriga som förstår mig väldigt bra, varför ska jag använda mig av Taltjänst?

Det är väldigt bra när någon i din närhet förstår allt, men du vill kanske vara privat med vissa ärenden. Vi är opartiska och lägger inte in egna värderingar eller åsikter i det som ska förmedlas. 

Kostar det något att använda Taltjänst?

Nej. Att använda sig av Taltjänst är kostnadsfritt.

Kan Taltjänst vara med på ett möte som jag har med någon annan, exempelvis på banken eller hos en läkare?

Självklart,  vi möter dig på plats och kan exempelvis fungera som talstödminnesstöd och anteckningshjälp. Om du vill så förbereder vi mötet innan, tillsammans med dig. Boka tolk i god tid, så är chansen större att vi kan hjälpa dig med att utföra uppdraget. Taltjänst utför uppdrag i hela Stockholms län.

Hur kan jag beställa taltolk?

Efter vi har träffat dig första gången och lärt känna ditt sätt att kommunicera, kan du ringa, mejla eller faxa oss och beställa taltolk. Du hittar kontaktuppgifter till oss under "kontakta oss". Om du träffar oss regelbundet är det vanligt att vi bokar in kommande tider direkt vid besöken. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig.

Måste jag ha en diagnos för att få använda Taltjänst?

Nej, det behöver du inte ha om du har någon form av tal-, röst- och/eller språkskada.