Stöd och insatser från Taltjänst

Du kan ha olika behov av stöd vid din kommunikation beroende på situation. Taltjänst erbjuder förberedande träffar inför tolkuppdrag, tolkstöd på plats och genomgång av minnesanteckningar efteråt – beroende på hur du vill ha det.

Du och Taltjänst planerar tillsammans hur tolkuppdraget ska genomföras.
Taltjänst ger ofta kommunikationsstöd vid till exempel vårdbesök, möten, telefonsamtal, och myndighetskontakter.

Olika varianter av tolkstöd:

Talstöd: 

 • Taltjänsttolken kan förtydliga eller komplettera ofullständigt tal.
 • Taltjänsttolken kan upprepa, anpassa tempo, omformulera, använda skrift, tecken, eller bildstöd för att öka förståelsen.
 • Taltjänsttolken kan förmedla budskap från alternativa kommunikationssätt som skrift, symbolspråk eller bildspråk, gester eller mimik.

Lässtöd: 

 • Taltjänsttolken kan läsa upp text, förklara ord och förtydliga innehåll.
  Även här kan tolken använda alternativ kommunikation för att öka förståelsen.
 • Du kan använda Taltjänsttolk för att exempelvis läsa brev, e-post eller söka information på Internet.

Skrivstöd:

 • Taltjänsttolken skriver på uppdrag av dig.
  Det kan exempelvis vara brev, ansökningar, blanketter, överklaganden, minnesanteckningar eller punkter inför möten och telefonsamtal.
  Anteckningar skrivs utifrån hur du vill ha dem.
  Texten kan exempelvis skrivas i lättläst form, kompletterad med bilder eller symboler. Ett tydligt teckensnitt, större teckenstorlek, distinkt styckesindelning och punktlistor kan också öka tillgängligheten.

Film om Taltjänst 

I samarbete mellan Taltjänst i Uppsala och Taltjänst i Stockholm gjordes en film som beskriver vårt arbete tillsammans med klienter i olika situationer.