Kontakt och ansökan Taltjänst

Du kan ringa eller skicka e-post till oss. Tänk på att e-post är en offentlig handling. Skriv inte till exempel personnummer och andra personliga uppgifter.

Telefon 08-123 351 20
Om vi inte kan svara - lämna ett meddelande så ringer vi upp så fort vi kan.
Besöksadress Sabbatsberg sjukhus
Olivecronas väg 5, 2 tr
E-post taltjanst.slso@sll.se

Du kan skicka e-post till oss om du vill fråga något, boka en tid, eller bli uppringd.

Postadress Olivecronas väg 5, 2 tr,
113 61 Stockholm

> Habilitering & Hälsas integritetspolicy

Ansökan

Vi tar emot personer som har en talskada, röstskada eller språkskada. Vi utför tolkuppdrag vardagar 8.30-16.30.

Du behöver ingen remiss för att komma till Taltjänst

Taltjänsttolkar

Annie Hejdström
Tove Björkheden

Julia Andersson
Carin Engström

 Enhetschef 

Gunilla Kvist
 

Administratör

Ulrika Åström-Svedenås

Synpunkter och klagomål

Som patient på Habilitering & Hälsas mottagningar ska du få en god vård och ett gott bemötande. Om du har varit med om något du inte är nöjd med, vill vi gärna veta det.
> Så här kan du lämna synpunkter eller klagomål