Taltjänst

Möte mellan tolk och klient Möte mellan tolk och klient

Kommunikationsstöd – på dina villkor

För att öka självständigheten hos dig som har en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk finns Taltjänst.

Att kunna kommunicera är en mänsklig rättighet.

Om du exempelvis har fått afasi, en förvärvad hjärnskada, har en CP-skada eller stammar kan det ibland vara svårt att kommunicera med omgivningen.

Taltjänst stödjer dig vid din kommunikation – på dina villkor. 

Läs mer om Taltjänst under Om oss och Målgrupp.

Du kan titta på en film om hur arbetet på Taltjänst kan gå till - härLänken öppnas i ett nytt fönster på Vimeos webbplats.

Kalendarium

Inom Habiliteringen hålls det många inspirerande och lärorika föreläsningar och kurser. De riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, anhöriga, yrkesverksamma samt övriga intresserade.

Kalendarium

Stödjande verksamheter

Habilitering & Hälsa har ett flertal verksamheter som kan vara komplement till den insats vi ger. En del av dem är öppna, andra kräver remiss.

Stödjande verksamheter