Kropp, rörelse och motorik vid tal-, röst- eller språkstörning

En person som har en rörelsenedsättning kan också ha tal- och röststörning, som påverkar förmågan att uttrycka sig.

En rörelsenedsättning kan påverka de muskler och kroppsdelar som används när man pratar. Exempelvis kan ansiktsförlamning påverka talet och rösten. Förlamningen kan innebära att det blir svårt att röra läpparna tillräckligt för att kunna artikulera. Har man nedsatt rörlighet i tungan påverkar även det talförmågan. Rösten kan även påverkas.

Habiliteringens insatser

En logoped kan hjälpa till att kartlägga tal-, röst- eller språkstörning. Insatser kan ges både individuellt och i grupp.

Logopeden lär till exempel föräldrar och personal hur de på bästa sätt ska träna och stimulera barnets språk- och kommunikationsförmåga i vardagen.

Taltjänst är en tolkservice för personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk (ej orsakad av hörselskada). I servicen ingår talstöd, lässtöd och skrivstöd. Verksamheten är inte behandlande.