Orsaker till tal-, röst- och språkstörning

Kommunikationsproblem som tal-, röst- eller språkstörning kan drabba människor i livets alla skeden. De kan vara både medfödda och förvärvade.

Det finns olika förklaringsmodeller till uppkomsten av tal-, röst eller språkstörning. Hos många barn finns en ärftlighet, det vill säga att det finns någon i den närmaste släkten, som också har haft eller har en tal- och språkstörning

Det kan även finnas förklaringar i skador under fosterlivet eller i samband med förlossning. Tal- och språkstörning kan även hänga ihop med andra funktionsnedsättningar, som exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, hjärnskador, hörselskada, och nedsättning i kognitiva funktioner.

Språkstörning

Förvärvad språkstörning kan man få efter till exempel en hjärnskada, efter en, en hjärntumör, traumatiskhjärnskada eller andra sjukdomar. Afasi är exempel på en förvärvad språkstörning, som kan innebära svårigheter att förstå, eller att uttrycka sig.

Talstörning

Svårigheter med talad kommunikation kan bero på skador på talorganen eller skador på de delar i nervsystemet som kontrollerar talorganen, eller på kognitiva svårigheter. CP, MS och Parkinson kan vara orsaker. En talstörning som kallas för Dysartri och innebär svårigheter att röra de muskler som används för att forma språkljud, till exempel läppar,tunga, stämband och käke.

Stamning räknas också som en talstörning.

Röststörning

Röststörning kan bland annat orsakas av laryngektomi (bortoperation av struphuvud, skador på stämbanden, exempelvis stämbandsförlamning, eller spastiska stämband. Det kan även finnas neurologiska orsaker, kroniska sjukdomar och åldersförändringar till röststörningar.