Vardagsfärdigheter

Vardagsfärdigheter är det som vi människor behöver kunna för att klara oss själva och delta i samhällslivet. Det kan vara att åka buss, klä på sig, tvätta sig, äta eller borsta tänderna.

Vardagsfärdigheter, som också kallas adaptiva färdigheter, är ett stort område. Det omfattar alla aktiviteter och kunskaper som vi behöver för att leva självständigt och delta i sociala sammanhang. Vilka färdigheter man förväntar sig av en person beror på personens ålder. Att ett litet barn inte kan klä på sig är inte konstigt, men om en vuxen inte kan det, saknar hon eller han en viktig adaptiv färdighet.

Habilitering & Hälsas insatser

Insatserna från Habilitering & Hälsa kan vara att träna olika vardagsfärdigheter och att tillhandahålla hjälpmedel av olika slag. Det kan också vara viktigt att se till att omgivningen anpassas och att nätverket kring personen med autism får kunskap om hur personen bör bemötas.

Habiliteringen erbjuder dessutom kurser, utbildningar och föreläsningar där information ges om hur man kan arbeta med att förbättra individens förmåga till att självständigt kunna ta hand om sin personliga vård.

​Kognitiva hjälpmedel


En person med autism kan ha hjälp av kognitiva hjälpmedel för att skapa bra rutiner i vardagen. På Habiliteringens resurscenter ger vi stöd till dig med kommunikativa eller kognitiva svårigheter. Vi ger också stöd till dina anhöriga och ditt nätverk.