Kognition och kognitivt stöd

Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, minnas, tänka, planera, välja och hantera tid.

Kognitivt stöd kan vara prylar och produkter, allt ifrån tekniskt avancerade apparater som datorer, anpassade datorprogram och styrsätt, till tekniskt enkla saker som färgad tejp och bilder av olika slag. Det kan också vara arbetssätt, attityder och förhållningssätt hos personer som har till uppgift att stödja personer med funktionsnedsättningar och/eller kognitiva svårigheter. 

kognitivt stöd
Syftet med kognitivt stöd är ökad självständighet, att kunna utföra vardagliga sysslor på egen hand, exempelvis laga mat, tvätta eller ringa.

Kognitivt stöd syftar också till att underlätta förståelsen och kontrollen över vad som händer i omgivningen, som att kunna planera, passa tider och förstå information.

Kognitivt stöd innebär hjälp att:

  • välja ut information
  • presentera information så att mottagaren förstår och kan använda den
  • göra information tillgänglig där den behövs och när den behövs

Du kan underlätta för personer med kognitiva svårigheter genom att prata tydligt,  konkret och gärna visa vad du menar genom att peka, använda bilder eller tecken.
Försök även att se till att de hjälpmedel personen vill ha och behöver finns tillgängliga samt att störande moment och ovidkommande intryck undviks.