Bokat besök på StoCKK

Personer som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning som tillhör Habilitering & Hälsas målgrupp kan komma till StoCKK på bokat besök. Behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård skickar en remiss till oss. Den som skickar remissen är också med vid besöket.

Vem får komma på ett bokat besök?

Personer med kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning som tillhör habiliteringens målgrupp

Vem kan skicka remiss?

  • Alla yrkeskategorier inom Habilitering & Hälsa
  • Arbetsterapeut och logoped utanför Habilitering & Hälsa som arbetar på uppdrag av SLL och/eller kommunerna i Stockholms län

Information om vad remisser till StoCKK skall innehålla samt hur de skall utformas hittar du här:

OBS! Remiss om språkträningsmaterial kan endast skickas av logoped.

Vi kan inte ta emot egenanmälan från patient.

Vad kan ett bokat besök handla om?

  • Konsultation angående behov av kommunikativt stöd

  • Konsultation angående behov av kognitivt stöd
  • Rådgivning om och utlåning av språkträningsmaterial
  • Rådgivning om och utlåning av datorprogram för lek och utveckling
  • Rådgivning kring läs- och skrivträning och lässtöd i vardagen
  • Konsultation och rådgivning om anpassad teknik
  • Konsultation till personal i behandlingsarbetet