StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Barn- och vuxenhänder som håller en träfigur som är en målad tupp.

Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd

Vi erbjuder allmän rådgivning kring kommunikativt och kognitivt stöd när vi har Öppet Hus. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss. 
Läs mer under Öppet Hus

Du som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan komma till oss på ett bokat besök för konsultation och rådgivning. Då krävs remiss från behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård.
Läs mer under Bokat besök

Vi erbjuder även utbildning och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till olika målgrupper.
Läs mer under Utbildningar

Välkommen!

                

Öppet Hus sommarstängt

Nu tar Öppet Hus i våra visningsmiljöer uppehåll för sommaren. Vi öppnar igen onsdagen den 27 augusti.

Höstens öppettider

Nytt om bildtillverkning

bildstöd

Nu kan du köpa färdiga bildstöd i StoCKKs bildshop på Öppet Hus! I shoppen hittar du bland annat scheman i A3 format och färdiga bildark för olika ändamål. Individuell bildtillverkning kommer enbart att vara tillgänglig under vissa tider, och då främst för anhöriga, personal, eller brukare som tillhör habiliteringens målgrupp. Mer om detta kommer inom kort.

Se och ladda ner material från bildshoppen

StoCKK informationsbroschyr

Nu finns vår broschyr med information om StoCKK och vad vi erbjuder. Läs den som PDF eller ladda hem den till din dator för utskrift.

Läs broschyren

Vad är kognition och kognitivt stöd?

Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med uppmärksamhet, perception, minne, språk, tänkande och problemlösning.
Kognition omfattar även så kallade exekutiva funktioner, så som att planera, skifta, sålla, prioritera samt hämma irrelevant beteende.

Läs mer om kognition och kognitivt stöd

Vad är kommunikation och kommunikativt stöd?

Kommunikation är ett överförande av ett budskap från en individ till en annan. Denna vida syn på kommunikation innebär att allt som en individ gör, omedvetet eller medvetet, kan kommuni­cera någonting bara det finns en mottagare, som omedvetet eller medvetet, upp­fångar budskapet och tolkar det

Läs mer om kommunikation och kommunikativt stöd