StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Barn- och vuxenhänder som håller en träfigur som är en målad tupp.

Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd

Vi erbjuder allmän rådgivning kring kommunikativt och kognitivt stöd när vi har Öppet Hus. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss. 
Läs mer under Öppet Hus

Du som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan komma till oss på ett bokat besök för konsultation och rådgivning. Då krävs remiss från behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård.
Läs mer under Bokat besök

Vi erbjuder även utbildning och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till olika målgrupper.
Läs mer under Utbildningar

Välkommen!

                

Nytt projekt på StoCKK

StoCKK har vunnit pris i Post- och telestyrelsens innovationstävling med förslaget om 

"Appsök- Kvalitetsäkrad sökbar appinformation tillgänglig ur ett mångfaldsperspektiv"

Syftet med projektet ”Appsök” är att skapa en överblick över stödjande applikationer som kan vara till hjälp för personer med funktionsnedsättning. Idag är det i princip omöjligt att ha koll på alla appar som finns. Projektet ska resultera i en webbaserad tjänst där det ska gå att söka bland kvalitetssäkrade appar. I de fall metodmaterial finns kopplat till en aplikation kommer det också gå att få fram. Tjänsten kommer att vara tillgänglig på tre nivåer - för allmänheten, för rådgivare och behandlare och för expertanvändare som granskar och godkänner innehållet. 

Läs mer på projekets hemsida HÄR

Vad är kommunikation och kommunikativt stöd?

Kommunikation är ett överförande av ett budskap från en individ till en annan. Denna vida syn på kommunikation innebär att allt som en individ gör, omedvetet eller medvetet, kan kommuni­cera någonting bara det finns en mottagare, som omedvetet eller medvetet, upp­fångar budskapet och tolkar det

Läs mer om kommunikation och kommunikativt stöd

Vad är kognition och kognitivt stöd?

Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med uppmärksamhet, perception, minne, språk, tänkande och problemlösning.
Kognition omfattar även så kallade exekutiva funktioner, så som att planera, skifta, sålla, prioritera samt hämma irrelevant beteende.

Läs mer om kognition och kognitivt stöd