StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Barn- och vuxenhänder som håller en träfigur som är en målad tupp.

Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt och kognitivt stöd

Vi erbjuder allmän rådgivning kring kommunikativt och kognitivt stöd när vi har Öppet Hus. Då är alla välkomna utan anmälan eller remiss. 
Läs mer under Öppet Hus

Du som har en kommunikativ och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan komma till oss på ett bokat besök för konsultation och rådgivning. Då krävs remiss från behandlande personal inom Habilitering & Hälsa, psykiatri eller primärvård.
Läs mer under Bokat besök

Vi erbjuder även utbildning och handledning kring kommunikativt och kognitivt stöd till olika målgrupper.
Läs mer under Utbildningar

Välkommen!

                

Kommunikativt och kognitivt stöd i skolan

StoCKK och FUB Stockholm bjuder den 16 oktober in till seminarium för yrkesverksamma och närstående kring kommunikativt och kognitivt stöd i skolan.
För de barn och ungdomar som har tal- och språkstörning i kombination med kognitiva svårigheter är kommunikativt och kognitivt stöd viktigt för att stödja utveckling och delaktighet, underlätta inlärning och öka självständigheten. Du får inspiration och goda exempel på hur man kan anpassa skolmiljön på ett sätt som är nödvändigt för vissa och samtidigt bra för alla.
Vi presenterar metoder, konkreta exempel, material och teknik som underlättar skolarbetet med fokus på kommunikativt och kognitivt stöd.

Mer information och anmälan till seminariet

Vad är kognition och kognitivt stöd?

Kognition är ett samlingsnamn för hjärnans arbete med uppmärksamhet, perception, minne, språk, tänkande och problemlösning.
Kognition omfattar även så kallade exekutiva funktioner, så som att planera, skifta, sålla, prioritera samt hämma irrelevant beteende.

Läs mer om kognition och kognitivt stöd

Vad är kommunikation och kommunikativt stöd?

Kommunikation är ett överförande av ett budskap från en individ till en annan. Denna vida syn på kommunikation innebär att allt som en individ gör, omedvetet eller medvetet, kan kommuni­cera någonting bara det finns en mottagare, som omedvetet eller medvetet, upp­fångar budskapet och tolkar det

Läs mer om kommunikation och kommunikativt stöd