Funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa ger habilitering till barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Läs mer om de funktionsnedsättningar vi kan ge hjälp och stöd för.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.