Sexualitet

Här finns information om sexualitet med tips bland annat på webbplatser, broschyrer, böcker och filmer. Du hittar också kontaktuppgifter till olika mottagningar som arbetar med frågor som rör sexualitet på olika sätt.


Innehållsförteckning

> Broschyrer och material
> Böcker och filmer
> Mottagningar
> TV program
> Webbsidor

Broschyrer och material

Fördom & Stolthet 

Fördom & Stolthet är ett diskussionsmaterial om normer kring kärlek och sexualitet.

Du kan låna materialet på Forum Funktionshinders bibliotek.
> Fördom & Stolthet - bookitpub.sllbiblioteken.se

HBTQ Rättigheter i Sverige för nyanlända

Broschyren riktar sig till dig som är ung hbtq-person och nyligen har kommit till Sverige. Den finns att beställa gratis på sju språk.
> HBTQ Rättigheter i Sverige - mucf.se

Hur gör man? 

Hur gör man? Handlar om sex- och samlevnadskunskap i särskolan.

Du kan låna boken på Forum Funktionshinders bibliotek.
> Hur gör man? Om sex- och samlevnadskunskap i särskolan - bookitpub.sllbiblioteken.se

Stödjande och stärkande  - Unga hbtq-personers röster om identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer

Broschyren är en sammanställning av en webbenkät där unga har berättat vad de upplever eller upplevde som stärkande i sin hbtq-identitet under tiden de gick i grundskolans senare år eller gymnasiet.
> Stödjande och stärkande  - mucf.se 

Så funkar sex 

Så funkar sex är ett metodmaterial om sex, kropp och relationer som riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och andra kognitiva svårigheter. Materialet kan användas på skolor, gruppboenden, studiecirklar och arbetsplatser. ​

Du kan låna materialet på Forum Funktionshinders bibliotek.
> Så funkar sex - bookitpub.sllbiblioteken.se

Böcker och filmer 

Förslag på böcker och filmer som handlar om sexualitet som du kan låna på Forum Funktionshinders bibliotek.

Böcker

 • Alla får ligga
 • Hemligheter kända av många

 • Hur gör man kärlek? Sexhjälpreda för funktionshindrade ungdomar
 • Mitt nakna jag
 • Sex, kärlek och Aspergers syndrom
 • The autism spectrum guide to sexuality and relationships

 • The ultimate guide to sex and disability

 • Världens viktigaste bok

Filmer

 • Får jag lov?
 • Lama lemmar och torra trosor
 • Onaniteknik för kvinnor och män

Mottagningar

Sex- och samlevnadsrådgivning i Stockholms län 

Det finns flera mottagningar som kan hjälpa dig om du har frågor om sex, sexualitet, könsidentitet, preventivmedel och graviditet. Det kan vara barnmorskemottagning, husläkarmottagning/vårdcentral, mansmottagning och sex- och samlevnadsmottagning (Sesam).
> Sex- och samlevnadsrådgivning i Stockholms län - 1177.se

Akutmottagning för våldtagna

Akutmottagningen för våldtagna är bemannad dygnet runt med personal som är särskilt utbildad för att ta emot alla som utsatts för sexuellt övergrepp. Till mottagningen är du välkommen upp till en månad efter övergreppet. På mottagningen arbetar barnmorskor/sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, psykologer och läkarsekreterare.
> Akutmottagning för våldtagna - sodersjukhuset.se

ANOVA 

ANOVA utreder och behandlar män, kvinnor och par med sexualmedicinska problem och manliga fortplantningsfunktioner som barnlöshet, steriliseringsuppföljning, potensproblem.
> ANOVA - karolinska.se

BOSSE Råd, stöd och kunskapscenter

BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning, fyllt 16 år och bor i Stockholms län. Funktionsnedsättningen kan vara ett rörelsehinder i kombination med andra funktionsnedsättningar till exempel syn- eller hörselskador, tal- eller minnessvårigheter. Det kan också vara en förvärvad hjärnskada eller epilepsi

BOSSE har individuell rådgivning, gruppverksamhet, kognitiv beteendeterapi (KBT), anhörigstöd, föreläsningar samt utbildning och handledning för personliga assistenter.

Stefan Balogh, leg.arbetsterapeut och sexolog arbetar på BOSSE. Han möter personer med fysisk funktionsnedsättning och deras utmaningar inom sexuell hälsa samt personal. 
> BOSSE - bosse-kunskapscenter.se

Gynekologimottagningar 

Alla gynekologimottagningar ger gynekologisk specialistvård som omfattar bland annat undersökningar, behandlingar och uppföljningar av gynekologiska sjukdomar och besvär. Du kan själv välja vilken gynekologisk mottagning du vill gå till. 
> Gynekologimottagningar i Stockholms län - 1177.se
> Hitta gynekologimottagningar i Stockholms län - 1177.se 

Tillgängliga gynekologimottagningarna för fysiska funktionsnedsättningar som har lyft:

 • Aleris gynekologimottagning på Sabbatsberg
 • gynekologisk mottagning på Karoliska universitetssjukhuset i Solna
 • gynekologisk mottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
 • gynekologisk akutmottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
 • akutmottagning gynekologi på Danderyds sjukhus.

Rehab Station Stockholm

Rehab Station Stockholm bedriver medicinsk rehabilitering för personer med ryggmärgsskador, ortopediska skador, stroke, multipel skleros och allmän neurologi.

Roberto Gonzalez, kurator och sexualrådgivare på Rehab Station Stockholm och Spinaliskliniken, arbetar med att ge stöd till sexuell hälsa.
> Rehab Station Stockholm - rehabstation.se

Stockholms mansmottagning

Stockholms mansmottagning är en sex- och samlevnadsmottagning för män och för dem som identifierar sig som man. Du kan komma till Stockholms mansmottagning om du fyllt 20 år och bor i Stockholms län. Personalen består av sjuksköterskor, läkare, kurator, sexolog och psykolog som har erfarenhet av och kunskap om att möta personer med olika funktionsnedsättningar.

Du kan få hjälp med provtagning och undersökning för könssjukdomar. Du kan även få hjälp och stöd vid sexuella svårigheter.
> Stockholms mansmottagning - jarvamansmottagning.nu

Ungdomsmottagning

​Ungdomsmottagningar vänder sig till alla som är 12-23 år. Där arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare. Du kan antingen boka tid till en ungdomsmottagning eller komma på någon av deras drop in-tider. Besöken är kostnadsfria.

Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller frågor som stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet.
> Ungdomsmottagning - umo.se 

Skärholmens ungdomsmottagning

​På Skärholmens ungdomsmottagning finns en barnmorska med viss teckenspråkig kompetens. Lokalen är även anpassad för dig med fysiska funktionsnedsättningar med en patientlyft bland annat.
> Hitta till Stockholms läns ungdomsmottagningar - ungdomsmottagningar.sll.se 
> Skärholmen ungdomsmottagning - ungdomsmottagningar.sll.se 

TV program

Bildningsbyrån Sex

Bildningsbyrån Sex är en radioserie som sätter ord på vad sex kan handla om. I serien berättar också olika personer om egna sexuella erfarenheter.
> Bildningsbyrån Sex - urskola.se

Fråga Olle Dokumentären

​Sexexperten Olle Waller har gjort dokumentärer på temat sex. 
> Fråga Olle Dokumentären - dplay.se

Outsiders

Outsiders är en dokumentärserie om ovanliga sjukdomar, udda intressen och okonventionell livsstil.
​> Outsiders - dplay.se

Sexbyrån

Sexbyrån är en programserie om kroppen, kärlek, relationer och sex som riktar sig till elever i särskolans högstadie och gymnasium.
> Sexbyrån - urskola.se

Webbsidor

​Frågachans.nu

Frågachans.nu är en webbplats för ungdomar som handlar om samlevnad, sexualitet, pubertet och relationer. 
> fragachans.nu  

Habilitering.se

På webbplatsen habilitering.se finns information om sexualitet och olika ​funktionsnedsättningar som förvärvad hjänskada, autismspektrumdiagnos och intellektuell funktionsnedsättning.
> Sexualitet  - habilitering.se
> Familj och relationer vid förvärvad hjärnskada - habilitering.se
> Sexualitet vid intellektuell funktionsnedsättning - habilitering.se 
> Relationer och kärlek - autismforum.se

Mittfunktionshinder.se 

​Mittfunktionshinder.se är en mötesplats för personer med funktionsnedsättningar.
> Kärlek och sex - mittfunktionshinder.se

Paramedico

​Paramedico säljer hjälpmedel till dig som behöver hjälp med att kunna utöva din sexualitet. Företaget vänder sig både till privatpersoner och yrkesverksamma.
> paramedico.se 

Privatliv

​Privatliv är en app som handlar om kroppen, känslor, relationer och sex.
> mittprivatliv.se

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) är en ideell organisation som arbetar för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.
> rfsl.se

Riksförbundet för sexuell upplysning

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik.
> Sexualitet och funktionsnedsättningar - rfsu.se

Så funkar sex 

Så funkar sex är en webbplats där du kan lära dig mer om sex och samlevnad. Där går att läsa om hur kärlek känns, vad en transperson är och om att vara homosexuell. Du kan även ställa frågor om sex.
> safunkarsex.se

Transformering.se

Transformering.se har samlat information om att vara trans och om könsbekräftande vård. Informationen handlar till exempel om könsutredning och hur en sådan utredning går till. Det finns också en lista med kontaktuppgifter till utredningsteamen. Du kan även mejla frågor om trans, könsidentitet, vård och relationer.
> Transformering.se 

UMO

UMO är en webbplats för alla som är 13-25 år. Där kan du få kunskap och ställa frågor om kropp, sexualitet, relationer, psykisk hälsa, alkohol, droger och självkänsla. 
> umo.se
> Sextips vid fysiska funktionsnedsättningar - umo.se

UMO-podden

UMO-podden pratar om sex, kroppen, kärlek, vänskap, att må dåligt och att känna sig utanför.
> UMOpodden - umo.se

Ung och Asperger

Ung och asperger är en webbplats som vänder sig till personer som är16-25 år, bor i Stockholms län och har diagnosen Aspergers syndrom.

> Sex - ungochasperger.se

Youmo

Youmu är en webbplats för dig mellan 13 och 20 år med information på flera språk och lättläst svenska om kroppen, sex och hälsa, jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

> youmo.se 

Youmo i praktiken

Youmo i praktiken är en skrift för dig som möter unga nyanlända i ditt yrke eller privat. Den tar upp ämnen som sajten youmo.se skriver om, till exempel hälsa, sexualitet och jämställdhet. 
> Youmo i praktiken - mucf.se (PDF-dokument)