Scope - en webbkurs för unga om autism

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig?

Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få bra och korrekt information. Och det är inte alltid man har lust att gå iväg till en mottagning och prata med någon. Därför har vi nu tagit fram en webbkurs om ASD för unga 16-25 år.

Du gör webbkursen hemma vid din dator. Kursen tar nio veckor att genomföra och du lägger ner ca en timme i veckan på varje avsnitt. 

Om du är 16-25 år och har diagnos inom autismspektrumet (utan intellektuell funktionsnedsättning), så kan du anmäla intresse.

Kursen ges vid flera tillfällen under 2016-2020 och utvärderas i ett forskningsprojekt i samarbete med KIND, Karolinska Institutet.

Kursens upplägg

Kursen har åtta avsnitt och en avslutningsmodul som utförs under nio veckor. Varje avsnitt tar ca en timme att göra. Man har kontakt med en handledare via internet som ger feedback efter varje avsnitt.

Kursen tar upp följande teman:

  • socialt samspel
  • beteenden och intressen
  • theory of mind
  • sammanhang och detaljer
  • exekutiva funktioner
  • begåvning och minne
  • perception och motorik

Varje avsnitt innehåller faktatext, bildspel med personliga berättelser, samt en del om hur personer utan ASD kan fungera. Avsnittet avslutas med ett formulär där man reflekterar kring hur man själv funkar, samt en kapitelutvärdering.

När man avslutat kursen får man ett diplom hemskickat.

Kursen ligger på den nya nationella internetplattformen Stöd och behandling och för att delta behöver du ha ett konto i 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina Vårdkontakter). 

Möte via webbkamera

Alla som vill gå kursen får träffa oss vid ett tillfälle via webbkamera. Du får då träffa vår forskningssamordnare Anna Backman för mer information om kursen samt för en kortare intervju om din diagnos. Du kommer även få fylla i formulär om hur du mår innan webbkameramötet. 

Om du inte har en webbkamera, men bor i Stockholms län, berätta det för oss när du anmäler dig.

Forskningsstudie

Kursen är tänkt att öka kunskapen om ASD och ge möjlighet till självreflektion kring olika teman. Under kursen kommer du att få fylla i ett antal formulär som en del i den vetenskapliga utvärderingen. Vi vill undersöka:

  • om kursen ökar kunskapen om diagnosen
  • om den påverkar hur man mår och tänker kring sin diagnos
  • om den påverkar generell livskvalitet

Du kan när som helst och av vilken anledning som helst avbryta ditt deltagande.

Alla som gör kursen och därmed deltar i studien gör en viktig och uppskattad insats för forskningen på området! 

Ansvarig forskare
Tatja Hirvikoski, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa och forskare vid KIND, Karolinska Institutet.

Om du önskar mer information  

Kontakta:

Kursansvarig
Elisabet Norman Claesson, specialpedagog på Internethabiliteringen
elisabet.norman-claesson@sll.se

Vetenskaplig samordnare
Anna Backman, leg. psykolog på FoUU
anna.backman@sll.se

Ladda ner informationsmaterial här

Anmälan

Anmälan via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller

Anmälan via e-post

Du kommer sedan bli kontaktad av vår vetenskapliga samordnare. 

Aktivera ditt konto på 1177 Vårdguidens e-tjänster här.

Vi tar även emot deltagare som bor utanför Stockholms län. Kursen är gratis för deltagare, men hemlandstingen debiteras enligt taxa för enskilt besök.