Glad pojke som sitter på golvet och har kontakt med annan person

Sällsynta diagnoser

Till de sällsynta diagnoserna räknas sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning.

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas över ovanliga diagnoser finns information om närmare 300 ovanliga diagnoser, och nya tillkommer kontinuerligt.

Kalendarium

Kunskapsteam

Habilitering & Hälsa har kunskapsteam kring fem sällsynta diagnoser samt ryggmärgsbråck. Om du har frågor om kunskapsteamen eller sällsynta diagnoser, kan du ta kontakt med Kristina Gustafsson Bonnier som samordnar kunskapsteamen. För kontaktuppgifter, se länk till mer information om kunskapsteamen.

Läs mer om kunskapsteamen

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska universitetssjuhuset har skapats som en del av SLLs strategiska satsningar inom Stockholms högspecialiserade vård. Syftet är att samordna medicinska och psykosociala insatser inom SLL samt bidra till informationsspridning och utbildning och därmed förbättra situationen för barn och vuxna med sällsynta diagnoser.

Gå till Centrum för sällsynta diagnoser