Orsaker till rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning kan orsakas av skada eller störning på många olika ställen i kroppen, i centrala och/eller i perifera nervsystemet eller skada i muskler, leder eller skelett. En rörelsenedsättning kan vara medfödd eller en följd av en olycka.

De vanligaste orsakerna till nedsatt rörelseförmåga är

  • CP (cerebral pares)
  • ryggmärgsbråck
  • nerv- och muskelsjukdomar
  • förvärvade hjärnskador
  • reumatiska sjukdomar.

En rörelsenedsättning kan även uppkomma efter en olycka om en kroppsdel eller en del av hjärnan som styr rörelseförmågan skadats.

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.