Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden erbjuder psykoterapi för personer med olika former av funktionsnedsättningar, främst intellektuell funktionsnedsättning, men även medfödda och omfattande rörelsehinder,
förvärvade hjärnskador, eller sjukdomar som ger en stor kvarstående funktionsnedsättning. 

Vi som arbetar på mottagningen har psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet av
att möta människor med dessa funktionsnedsättningar.

För att få komma till oss behövs en remiss från ditt habiliteringscenter. Du behöver tillhöra någon av LSS personkretsar. Mottagningen tar emot personer med autism eller ADHD endast när de också har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi har åldersgränsen 18-65 år. Insatserna är avgiftsfria.

08-123 350 80

Måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-15.00, lunchstängt 11.30-13.00

Olivecronas väg 7
113 61 Stockholm
Plan 2
Vägbeskrivning
Olivecronas väg 7, pl 2, 113 61 Stockholm
Psykoterapimottagningen Linden

Psykoterapimottagningen Linden

Fr o m den 15 oktober finns Psykoterapimottagningen Linden i tillfälliga lokaler
Olivecronas väg 7 plan 0.

Hitta till oss med hjälp av Google maps