Övrig information

> Infoteket om funktionshinder
> KomHIT Flykting 
​> Konsumenternas Försäkringsbyrå​
Tidningen LEVA & Jobba med Assistans
​> Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
> Offentliga toaletter 
​> Antidiskrimineringsbyråer
> Myndighetslots

> Virtuella utbildningar

Infoteket om funktionshinder

Infoteket om funktionshinder finns i Uppsala och är till för dig som har en funktionsnedsättning, är anhörig eller arbetar med personer som har funktionsnedsättningar. På Infoteket kan du låna böcker, filmer, lyssna på föreläsningar och ställa frågor om funktionsnedsättningar. Där finns även faktablad om olika diagnoser och funktionsnedsättningar, samt ett visningstorg för kommunikativt och kognitivt stöd.
> Infoteket om funktionshinder - lul.se

KomHIT Flykting 

KomHIT Flykting är en nationell webbplats för barn, ungdomar och vuxna som är på flykt. Där finns information och stöd för att kunna prata med hälso- och sjukvården och tandvården. All information översätts till tio språk. Även bildstöd finns att ladda ner. 
> kom-hit.se 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

På Konsumenternas Försäkringsbyrå kan privatpersoner få fakta och vägledning inom försäkringsområdet.
> konsumenternas.se    

Tidningen LEVA & Jobba med Assistans

Webbaserade tidningen LEVA & Jobba med Assistans är en politiskt, fackligt och kommersiellt obunden portal för LSS-frågor. Fokus är på assistansreformen utifrån både ett brukar- och assistentperspektiv. 

Tidningen har även en assistansguide och hjälpmedelsguide. 
> tidningenleva.se  

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Göteborgs stad erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning, samt vägledning till rätt myndighet eller instans.
> Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning - goteborg.se

Offentliga toaletter 

Stockholms stad har en mängd offentliga toaletter placerade runt om i Stockholm. Ungefär 80 procent av toaletterna är anpassade för personer med rörelsenedsättningar.
> Offentliga toaletter - stockholm.se 

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

​Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Du som blivit utsatt för diskriminering erbjuds stöd och hjälp. Nätverket har även utbildningar för företag, föreningar, kommuner och landsting. 
> adbsverige.se

​Antidiskrimineringsbyrån i Stockholm

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm är en ideell verksamhet som drivs av Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS). Verksamhetens mål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja människors rättigheter. Byrån är verksam i hela Stockholms län och erbjuder rådgivning, stöd och information.
> adb-stockholm.org

Myndighetslots

Myndighetslots är en webbplats som ger kostnadsfri förvaltningsservice. Du kan få information om myndigheter och deras verksamhet, rättigheter och skyldigheter i ärenden mellan enskilda och myndigheter. Du kan också få veta om ditt ärende prövats korrekt och om du fått ett beslut som är tillräckligt motiverat för ett avslag.
> Myndighetslots

Virtuella utbildningar

På virtuella BUP-mottagningen kan yrkesverksamma öva sig på att ställa frågor om våld i familjen i samtal med både barn och föräldrar.
> Virtuella BUP-mottagningen - kunskapsguiden.se 

På virtuella vårdcentralen kan läkare öva på att ställa frågor till vuxna patienter om fysiska eller psykiska sjukdomar, missbruk och dödsfall i familjen. Syftet är att kunna ge bättre stöd till barn som är anhöriga.
> Virtuella vårdcentralen- kunskapsguiden.se

På virtuella socialkontoret kan socialarbetare öva sig på att ställa frågor om föräldraskap och barns behov när en förälder har missbruksproblem. 
> Virtuella socialkontoret - kunskapsguiden.se