Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående. Kursen ger grundläggande kunskaper om ASD. Som deltagare utvärderar du även Prisma som insats.

Syftet är att ge deltagarna

  • ​ökad förståelse och acceptans för det särskilda sättet att fungera hos personer med ASD
  • enkla strategier som underlättar i vardagen
  • information om vilket stöd som går att få
  • möjlighet att dela erfarenheter för den som vill

Hur är Prisma upplagt?

Antalet deltagare är 5-15 personer med ASD och lika många närstående. Under kursen finns möjlighet till erfarenhetsutbyte för de som vill. Det är frivilligt om man vill delta i diskussioner eller om man bara vill lyssna.

Att delta i Prisma innebär totalt sju besökstillfällen:

  • en informationsträff inför start
  • fyra kurstillfällen 
  • ett tillfälle för utvärdering efter kursen 
  • en återträff tre månader efter kursens avslut.

Det kostar inget att gå kursen. Du kan när som helst avsluta  ditt deltagande. 

Hur anmäler jag mig? 

Är du intresserad av att gå kursen kontaktar du ditt lokala Habiliteringscenter.. 

När du fyllt i en intresseanmälan blir du kontaktad för mer information. Du får också träffa en av kursledarna som bedömer om Prisma är rätt insats för dig.

Prisma utvärderas i ett forskningsprojekt

Kursen utvärderas i ett forskningsprojekt. Vi vill ta reda på hur nöjda deltagarna är, hur kursen går att genomföra och vilka effekter den har. Syftet med projektet är att vi ska kunna ge en säker och effektiv insats.

För dig som deltagare innebär det att du får svara på ett antal frågor före, under och efter kursen. 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Habilitering & Hälsa, psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde och KIND, Karolinska Institutet. Ansvarig forskare är Tatja Hirvikoski, FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa och docent vid KIND.

Kontakt

Har du praktiska frågor om Prisma, om tider, var kursen hålls med mera kontaktar du ditt habiliteringscenter eller din psykiatriska mottagning. 

Har du övergripande frågor om kursens innehåll och om forskningsprojektet kontakta samordnarna 

Hanna Willix, hanna.willix@sll.se