Kunskap om funktionsnedsättning

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv är det viktigt både för hen som har diagnos och hens närstående att ha goda kunskaper om funktionsnedsättningen.

Insatser från habiliteringen

Habilitering & Hälsa erbjuder olika typer av stöd för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen och de områden i livet som kan påverkas av den.
 Det kan vara i form av föreläsningar, utbildningar, grupper och samtalsstöd. Vi erbjuder också rådgivning per telefon och möjlighet att besöka verksamheter med inriktning på att hjälpa och vägleda.

Adhd-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd i åldern 3–25 år och deras närstående.

> Adhd-center

Aspergercenter är ett stöd och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrumet utan intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga.

> Aspergercenters barn- och ungdomsteam​

> Aspergercenters vuxenteam

Autismcenter små barn erbjuder kurser, individuella insatser, information och stöd till föräldrar som har barn i åldrarna 0–4 år.

> Autismcenter för barn och ungdom

Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. 

> Forum Funktionshinder

Öppna föreläsningar 

En del av våra föreläsningar och kurser är öppna för alla att anmäla sig till. 

> Kalendarium med alla aktiviteter inom Habilitering & Hälsa