Ny teknik ersätter Nuet

När nyhetstidningen Nuet las ner för ett halvår sedan förlorade personer med dövblindhet sin främsta informationskälla. Hoppet står nu till försöken att ersätta tidningen med informationsinhämtning från Iphone via en punktskriftsdisplay.

I femtio år var tidningen Nuet de dövblindas främsta nyhetskälla men nu har den sinat. Tidningen, som kunnat läsas i punktskrift, i stor stil och med hjälp av talsyntes, las ner i somras. Socialdepartementet beslutade sig för att inte längre ge några bidrag till verksamheten och i juli i år kom det allra sista numret.

Delar av de sju miljoner som varje år gått till tidningen ska nu istället användas till att ta fram nya lösningar för IT, information och kommunikation inom dövblindområdet.

Som ett led i den nya satsningen har ett utbildningsprojekt pågått under hösten i Föreningen Sveriges Dövblindas (FSDB) lokaler på Sandsborgsvägen i Enskede. Åtta personer med dövblind-het har fått lära sig att använda Iphone för nyhetsläsning. Ronnie Widmark, projektledare och kurator på Dövblindteamet inom Habilitering & Hälsa och Jane Eriksen, projektanställd som IT-instruktör vid Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, (NKCDB), har stått för undervisningen.

Punktskriftsdisplay 

För den oinsatte kan det ju låta omöjligt eller åtminstone obegripligt hur en person med dövblindhet kan hämta information från en Iphone vars yta är alldeles slät och blank. Förklaringen ligger i ett litet tangentbord – en punktskriftsdisplay som trådlöst ansluts till telefonen.

Av de åtta som deltar i utbildningen krävdes att de skulle vara beroende av punktskrift och att de skulle ha en viss datorvana, som att kunna skicka och ta emot e-post på dator.

– Vi ville inte behöva lägga jättemånga timmar på den tekniken, förklarar Ronnie Widmark.

Alla deltagare tillhör Dövblindteamets målgrupp, men deras erfarenheter och behov är individuella liksom deras förkunskaper både vad gäller punkt-skrift och datorvana.

För att få delta skulle man förstås också ha viljan att lära sig.

Ronnie Widmark som själv är seende och hörande och teckenspråkskunnig undervisar fyra elever, bland dem Graciela Gonzalo Sundström. Hon är dövblind* med vissa synrester kvar. Ronnie Widmark utbildar därför henne genom visuellt teckenspråk på nära håll.

Vill vara en del av samhället

Att hon är motiverad råder det inga tvivel om. Hon kan visserligen fortfarande läsa information med väldigt stor stil. Men hennes syn blir sämre och sämre. Hon vet att dagen när hon inte längre ser någonting alls, obönhörligt närmar sig och hon räds den isolering som följer på dövblindheten.

– För mig är det oerhört viktigt att vara en del av samhället och självständigt kunna söka information. Jag behöver få samma information som hörande och seende – som andra människor. Jag behöver veta vad som händer i mitt liv, i mitt land, i världen och jag vill bestämma själv vad jag vill läsa, säger Graciela Gonzalo Sundström.

Hon fick sin Iphone för några veckor sedan och displayen först i förra veckan.

– Så jag har inte börjat läsa ny-heter ännu, utan tränar på tekniken, framför allt på att ta mig in och ut ur programmen. Det är svårt men verkligen spännande. Jag hoppas att det här ska öppna dörrar både för mig och för andra dövblinda. Kommunikation är ett grundläggande behov i livet. Det betyder allt för oss dövblinda, säger Graciela Gonzalo Sundström.

Information på lika villkor

Barbro Jonsson ser bara mörker och ljus och har en hörselskada sedan födseln. Hon kan höra en del med hörapparat och därför har hon inte känt sig motiverad till att lära sig punktskrift ordentligt – förrän nu. 

– Tanken på att kunna läsa nyheter i vanliga dagstidningar – det har jag aldrig kunnat förr – motiverar mig. Att kunna använda en Iphone för att söka information på lika villkor som seende känns underbart. Kursen är ett fantastiskt tillfälle att få lära sig att hantera en sån här sak. Men det kostar på och jag tränar inte alltid så mycket som jag borde. Så hur det går är det lite för tidigt att uttala sig om, säger hon.

Det är närapå magiskt att se hur den nya tekniken öppnar möjligheter. Med hjälp av några vanliga knappar på displayens sidor kan den vane punktskriftsläsaren släppa in världen, manövrera sig fram mellan nyhetsapplikationer, e-postprogram och all annan önskvärd information.

Kruxet är bara att vägen ändå är rätt lång. Någon trollstav behövs visserligen inte för att magi ska uppstå, men förutom en viss datorvana krävs också att användaren behärskar punktskrift. Dessutom krävs både tid och gott minne för att träna in de praktiska manövreringsgreppen.

Enda nyhetskällan

Jane Eriksen undervisar de fyra personer som, liksom hon själv, helt saknar syn och hörsel och därför använder sig av taktilt teckenspråk som kommunikationssätt. Hon är med i FSDB:s IT-grupp och berättar om föreningens arbete när beskedet om tidningen NU:ets nedläggning kom.

– Nedläggningen av Nuet innebar att den, snudd på enda källan till nyheter, togs ifrån redan hårt drabbade personer. Många blev förtvivlade. Vi diskuterade aktivt men hann inte komma med någon lösning. Det blev stressigt och vi kände oss desperata. Det var i den vevan vi upptäckte möjligheterna med Iphone.

Vi tog kontakt med både Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor och med habiliteringens Dövblindteam och frågade om de kunde tänka sig att skapa ett projekt tillsammans med oss, berättar Jane Eriksen.

Det kunde de och i december var det avslutat. Det var bråda tider både för eleverna som knappt hunnit få sina punktskriftsdisplayer och för instruktörerna, som hade mycket kvar att lära ut.

– Allt måste anpassas efter individen. Applikationerna är olika, de är uppbyggda på olika sätt och kräver olika sätt att navigera. Vi måste hitta vad som passar den enskilde eleven bäst.

Iphone enklare

Sigrid Enterlöv är en av Jane Eriksens elever. Hon behärskar punktskrift till fullo. Hon har en mer än 25-årig erfarenhet och en punktskriftsutbildning i Uppsala i bagaget.

– Jag har en dator med punktskriftsdisplay hemma. Den fungerar bra och så har jag en mobiltelefon som jag skriver sms på. Men jag vill gärna lära mig Iphone också. Den är enklare, mindre rörig och bekvämare än datorn. Dessutom tycker jag det är kul med ny teknik. Det svåraste är att komma ihåg det jag har lärt mig, säger hon.

Entusiasmen bland personerna som deltar i projektet, inför de framtida möjligheter som Iphonen ger, är inte att ta miste på. För dem kommer den nya tekniken med säkerhet att innebära omvälvande förändringar i tillgången till information. Projektet finansieras delvis genom fondmedel och de deltagare som fullföljer projektet får behålla sin Iphone och den trådlösa displayen likaså. För andra som vill försöka lära sig använda den nya tekniken gäller andra regler. Punktskriftsdisplayen är ett förskrivningsbart hjälpmedel via syncentralen men kostnaden för en Iphone får man stå för själv. Och vem som ska ge nödvändig utbildning är fortfarande oklart.

Förutsättningarna förändras

För de dövblinda som inte har deltagit i projektet, som inte fick plats, inte hade datorkunskaper nog, inte orkade eller förmådde ta till sig ny teknik, återstår än så länge att leva i isolering.

– Vi hoppas förstås att projektet kan konkretisera frågan och behoven för våra beslutsfattare, säger Jane Eriksen.

Teknikens språngartade utveckling är på gott och ont för personer med dövblindhet. Medan Nuet gjordes tillgänglig för de flesta dövblinda med samma teknik under långa tider, förändras nu förutsättningarna ständigt. Förutom punktskrift måste de dövblinda ges möjlighet att ta till sig en ständigt föränderlig teknik.

Jane Eriksen konstaterar att det handlar om stora utbildningsfrågor.

– Men det behövs inte bara utbildning för oss dövblinda, utan också för politiker och tjänstemän. Ja, för alla seende och hörande. De skulle behöva gå i våra skor, om så för bara en enda dag, säger Graciela Gonzalo Sundström.

*Nordisk definition av Döv-blindhet:
Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder. Dövblindhet är en kombination av funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det begränsar en persons aktiviteter och inskränker full delaktighet i sådan grad att samhället behöver underlätta med specifika serviceinsatser, miljömässiga förändringar och/eller tekniska lösningar.(källa: http://www.fsdb.org/nordiskdefinition.html)