Vi ger ut en tidning

Habilitering & Hälsa ger ut tidningen Funktion i fokus. Den riktar sig till alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Funktion i fokus är den enda tidningen i Sverige som riktar sig till alla som möter människor med funktionsnedsättning i sitt arbete inom till exempel kommun, skola, habilitering, primärvård, psykiatri, universitet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Läsarna får konkreta tips, läsa om nya metoder och ta del av de senaste forskningsresultaten. Många artiklar finns också att läsa på tidningens webbplats www.funktion.se. Där finns även andra nyheter inom funktionshinderområdet och även möjligheten att ladda ner tidningen som pdf.

Ökad kunskap skapar bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att få de stöd, den vård och det bemötande de önskar.

Det kostar ingenting att prenumerera på Funktion i fokus.