För remittenter från 22 augusti 2016

Från 22 augusti 2016 har Habilitering & Hälsa en ny organisation. Här finns information för alla våra remittenter.

Habilitering & Hälsa utvecklar verksamheten för att erbjuda en mer specialiserad, jämlik och effektiv vård. Vi bygger nu upp specialiserade team för autismspektrumdiagnos, för intellektuell funktionsnedsättning och för rörelsenedsättning på alla habiliteringscenter.

Vi ändrar också mottagandet av patienter med autismspektrumdiagnos (ASD) och vi ändra vissa upptagningsområden och åldersgränsen för våra habiliteringscenter.

Många mottagningar inom Habilitering & Hälsa påverkas inte. Till exempel tar Hjärnskadecenter, Dövblindteamet och Dövteamet emot samma patienter som tidigare.

För remisser gäller följande:

Mottagning Ålder Funktionsnedsättning
Habiliteringscenter barn 0-17 år Alla (inom vår målgrupp) utom barn med ASD 0-4 år och barn med ASD utan IF 7-17 år.
Barn 7-10 år med ASD utan IF kan få insatser efter att kontakt har etablerats på Aspergercenter.
Habiliteringscenter vuxna 18 år och äldre

Alla (inom vår målgrupp)
Tar även emot remisser för 16-17-åringar med ASD utan IF.

Autismcenter små barn 0-4 år ASD med eller utan IF
Aspergercenter 7-17 år ASD utan IF
Hjärnskadecenter 2 år och äldre 2-17 år: barn med förvärvad hjärnskada som har medfört varaktig kognitiv funktionsnedsättning.

18 år och äldre: personer med förvärvad hjärnskada med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.
 
Dövblindteamet Alla Dövblindhet
Dövteamet 18 år och äldre Dövhet

Patienter med autismspektrumdiagnos

Patienter med autismspektrumdiagnos (ASD) kombinerat med intellektuell funktionsnedsättning (IF) från 5 år och uppåt tas emot på habiliteringscenter istället för på Autismcenter barn/ungdom och Autismcenter vuxna. Dessa två autismcenter stänger.

Autismcenter små barn tar som tidigare emot remisser för barn med ASD med eller utan IF till och med det år barnet fyller 4 år.

Habiliteringscenter barn tar som tidigare emot remisser för barn 5-6 år med ASD utan IF. De kan även ge individuella insatser till barn 7-10 år med ASD utan IF efter att kontakt har etablerats med Aspergercenter.

Aspergercenter tar som tidigare emot remisser för barn 7-17 år med ASD utan IF.
Habiliteringscenter för vuxna tar även emot remisser för ungdomar 16-17 år med ASD utan IF som tidigare.

Skiss över hur patienter med ASD remitteras

Ändrade upptagningsområden

Vi ändrar våra geografiska upptagningsområden för flera habiliteringscenter och några habiliteringscenter slås ihop och vi öppnar två nya. 

> Om våra habiliteringscenter och deras upptagningsområden

Ändrad åldersgräns på habiliteringscenter

Vi ändrar också åldersgränsen. Habiliteringscenter för barn kommer att ta emot remisser för patienter till och med 17 år. Habiliteringscenter för vuxna tar emot remisser för patienter från 18 år och uppåt. Vissa undantag dock för patienter med ASD utan IF. Se stycket ovan.

Mer information och frågor

För allmänna frågor om habilitering och våra mottagningar, ta kontakt med Habilitering & Hälsas frågetjänst på Forum Funktionshinder:

08-123 350 10
forumfunktionshinder@sll.se

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.