För remittenter

Habilitering & Hälsa tar emot patienter på olika mottagningar beroende på patientens ålder och funktionsnedsättning/diagnos. Här ges övergripande information för remittenter. Mer detaljerad information finns på respektive mottagnings webbsida. Du kan också får mer information från vår frågetjänst Forum Funktionshinder, 08-123 350 10, vardagar 8.30-16.30, eller forumfunktionshinder@sll.se.

> Mottagningar

 

Mottagning Ålder Funktionsnedsättning
Habiliteringscenter barn (9 st) 0-17 år Alla (inom vår målgrupp) utom barn med ASD 0-4 år och barn med ASD utan IF 7-17 år.
Barn 7-17 år med ASD utan IF kan få insatser efter att kontakt har etablerats på Aspergercenter.
Habiliteringscenter vuxna (8 st) 18 år och äldre

Alla (inom vår målgrupp)
Tar även emot remisser för 16-17-åringar med ASD utan IF.

Autismcenter små barn 0-4 år ASD med eller utan IF
Aspergercenter 7-17 år ASD utan IF
Hjärnskadecenter 2 år och äldre 2-17 år: barn med förvärvad hjärnskada som har medfört varaktig kognitiv funktionsnedsättning.

18 år och äldre: personer med förvärvad hjärnskada med omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.
 
Dövblindteamet Alla Dövblindhet
Dövteamet 18 år och äldre Dövhet

Patienter med autismspektrumdiagnos (ASD) utan och med intellektuell funktionsnedsättning (IF)​
Skiss över hur patienter med ASD remitteras

Här besvarar vi inga frågor, men skriv gärna en kommentar på vad vi behöver förbättra.